Fractie

 

De fractie van Deventer Sociaal bestaat uit drie raadsleden en twee raadsopvolgers.

image

Fractievoorzitter Kitty Schmidt

image

Fractievoorzitter Kitty Schmidt


Ik ben 46 jaar oud, ik ben getrouwd en heb een zoon van 25. Van jongs af aan heb ik interesse gehad voor de politiek. Daarom ben ik in 2005 actief geworden in de gemeentelijke politiek. Ik ben begonnen in een werkgroep die onderzoek deed naar de gevolgen van de invoering van de WMO in Deventer. Binnen de fractie van Deventer Sociaal ben ik naast fractievoorzitter, woordvoerder op de portefeuilles WMO, Participatie en armoedebeleid.De afgelopen raadsperiode heb ik me als raadslid sterk gemaakt voor een sociaal beleid in Deventer, en het opkomen voor mensen die het op eigen kracht niet redden. Dit zal ik in de aankomende jaren blijven doen. Contact: k.schmidt.versteeg@deventer.nl Tel: 0638334028

image

Raadslid Jolanda de Kleijn

image

Raadslid Jolanda de Kleijn


Ik woon sinds 2008 in de mooie Hanzestad Deventer. Ik ben getrouwd en heb een tweeling die (bijna) volwassen is. Ik werk als vrijwilligster in de schuldhulpverlening iets dat me veel voldoening geeft. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik daadwerkelijk iets wil betekenen voor de mensen. Bezuinigingen niet op de werkvloer maar in het management zodat er genoeg mensen blijven om het werk uit te voeren. Ik ben een groot tegenstander van werken met behoud van uitkering. Ik ben groot voorstander van werken voor een normaal loon. Geen verdringing maar een inkomen dat volstaat. Ik vind dat de ouderen er momenteel slecht afkomen, bezuinigingen in de zorg, duurdere ziektekosten, wegbezuinigen van voorzieningen. Zij hebben geen keuze meer om te sparen voor hun pensioen daar wordt gewoon op gekort. Daarom vind ik het belangrijk dat we juist voor deze groep de voorzieningen in stand houden zodat ook zij nog een goed leven hebben. De jeugd is heel erg belangrijk, met alle veranderingen die gaande zijn is het noodzakelijk dat we ervoor zorgen dat ook zij een toekomst hebben. Dat er betaalbare woningen zijn, dat er ruimte is ook voor de jeugd om samen te komen. Dat we kinderen die een handicap hebben hulpmiddelen geven om verder te kunnen, zonder dat daar heel veel regeltjes aan vooraf gaan. Juist voor de jeugd en de toekomst is aandacht voor natuur en milieu nodig. Daar waar ik kan zal ik me daarvoor inzetten, niet alles voor geld maar de natuur voorrang geven. Ik ben graag in Deventer, een prachtige stad waar ik me graag voor inzet. Contact : ja.de.kleijn@deventer.nl

image

Raadslid Erik van Brink

image

Raadslid Erik van Brink


Ik ben Erik van Brink, ben 50 jaar en woon in Deventer. Van huis uit ben ik bibliothecaris/archivaris, maar momenteel ben ik als flexwerker werkzaam in allerlei baantjes en projecten op allerlei gebied.Ooit ben ik in de politiek gegaan, omdat ik vond dat als je iets wilt veranderen, je dan niet langs de zijlijn moet blijven zitten, maar zelf in actie moet komen, om bepaalde dingen te veranderen.Waar ik vooral iets aan wilde veranderen, was de ongelijkheid in Nederland en in Deventer, de toenemende invloed van winst en het grote geld, en de uitverkoop van zaken die vroeger als vanzelfsprekend van en voor iedereen waren. Deventer Sociaal is een partij die daar lokaal probeert verandering in te brengen. Binnen de fractie van Deventer Sociaal hou ik mij bezig met allerlei zaken die niet direct met een Sociaal Deventer te maken hebben, maar daar wel verband mee (kunnen) houden. Zo zijn ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkhuisvesting, cultuur en economie ook zaken die de leefbaarheid voor iedereen in Deventer kunnen beïnvloeden. Voor deze zaken hoop ik mij de komende jaren tot de volgende verkiezingen in te zetten. Schroom niet om als gewone burger me te bestoken met goede, sociale ideëen, suggesties en voorstellen die Deventer kunnen verbeteren. Ik zit immers in de raad voor de burger, en niet voor het geld of de eigen carriere.

image

Raadsopvolger Hilal Yaman

image

Raadsopvolger Hilal Yaman


Geboren op 15 september 1980 te Deventer. De prachtigste stad van Nederland waar ik nog steeds met plezier woon, waarbij elke dag wat te beleven valt. Eén van de oudste steden met historie, rijk aan cultuur en diversiteit. De jaarlijks terugkerende evenementen, zoals “Deventer Boekenmarkt”, “Deventer op Stelten” en niet te vergeten de “Dickens Festijn”, waarbij we terugkeren in de tijd. Kortom de stad waarbij je je niet hoeft te vervelen. Ben getrouwd met de allerliefste vrouw van de wereld. Samen met m’n zoontje zijn zij m’n steun en toeverlaat. Afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in verschillende branches, variërend van commercieel tot IT-Technische werkvelden. Daarnaast heb ik me altijd al beziggehouden met (vrijwilligers)werk, zoals: – Activiteiten voor de wijk- speeltuinvereniging – Studentenraad – Medezeggenschapsraad Nu doe ik dat voor Deventer Sociaal. Een mens- en gelijkwaardig leven is tegenwoordig helaas niet meer zo vanzelfsprekend. Individualisme en de steeds maar groter wordende “hebzucht” kapitalisme nemen steeds meer de overhand. Respectvol en eerlijk delen met elkaar is inmiddels ook al te zoeken. Als sociaal mens wil ik bereiken, dat we samen bouwen aan een sociale samenleving. Respect, normen en waarden weer een rol gaan spelen. Opkomen voor elkaar en actief tegen het onrecht. Klaarstaan en elkaar helpen, daar waar het kan en mogelijk is. Voor Deventer Sociaal ben ik raadsopvolger binnen de gemeenteraad en actief als algemeen bestuurslid. Contact: h.yaman.nl@gmail.com

image

Raadsopvolger Andras Krahl

image

Raadsopvolger Andras Krahl


Geboren 4 september 1943 te Budapest (Hongarije). Begin 1957 naar Nederland gekomen na de Hongaarse Opstand. Sindsdien heb ik in Nederland, Israel en daarna weer in Nederland gewoond. En sinds 2003, woon ik met mijn partner Maartje, met veel plezier in Deventer. Ik ben gepensioneerd met een gevarieerd werkleven in uiteenlopende landen achter de rug. Het langst (23 jaar) heb ik gewerkt in de bibliotheek van het Institute of Social Studies, een internationaal opleidingsinstituut in Den Haag. Ik ben vanaf het begin betrokken bij en lid van Deventer Sociaal. Hier in Deventer komt deze partij het meest actief en doeltreffend op voor meer gelijkwaardigheid en een fatsoenlijkere samenleving en voert strijd tegen de voortgaande sociale afbraak. Dat was, is en blijft nodig op alle niveaus, zeker ook op het gemeentelijke. Ik ben raadsopvolger bij de fractie van Deventer Sociaal in de gemeenteraad. Ik concentreer me hierbij op kunst en cultuur en algemene politieke zaken.

%d bloggers liken dit: