Bestuur

Het bestuur van Deventer-Sociaal bestaat op dit moment uit vijf personen waaronder een bestuursvoorzitter , penningmeester en organisatiesecretaris en twee algemeen bestuursleden.

image

Bestuursvoorzitter Jolanda de Kleijn

image

Bestuursvoorzitter Jolanda de Kleijn


Ik woon sinds 2008 in de mooie Hanzestad Deventer. Ik ben getrouwd en heb een tweeling die (bijna) volwassen is. Ik werk als vrijwilligster in de schuldhulpverlening iets dat me veel voldoening geeft. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik daadwerkelijk iets wil betekenen voor de mensen. Bezuinigingen niet op de werkvloer maar in het management zodat er genoeg mensen blijven om het werk uit te voeren. Ik ben een groot tegenstander van werken met behoud van uitkering. Ik ben groot voorstander van werken voor een normaal loon. Geen verdringing maar een inkomen dat volstaat. Ik vind dat de ouderen er momenteel slecht afkomen, bezuinigingen in de zorg, duurdere ziektekosten, wegbezuinigen van voorzieningen. Zij hebben geen keuze meer om te sparen voor hun pensioen daar wordt gewoon op gekort. Daarom vind ik het belangrijk dat we juist voor deze groep de voorzieningen in stand houden zodat ook zij nog een goed leven hebben. De jeugd is heel erg belangrijk, met alle veranderingen die gaande zijn is het noodzakelijk dat we ervoor zorgen dat ook zij een toekomst hebben. Dat er betaalbare woningen zijn, dat er ruimte is ook voor de jeugd om samen te komen. Dat we kinderen die een handicap hebben hulpmiddelen geven om verder te kunnen, zonder dat daar heel veel regeltjes aan vooraf gaan. Juist voor de jeugd en de toekomst is aandacht voor natuur en milieu nodig. Daar waar ik kan zal ik me daarvoor inzetten, niet alles voor geld maar de natuur voorrang geven. Ik ben graag in Deventer, een prachtige stad waar ik me graag voor inzet. Contact : ja.de.kleijn@deventer.nl

image

Penningmeester Monique Kuiper

image

Penningmeester Monique Kuiper


Ik ben Monique Kuiper . Geboren en getogen in de mooie Hanzestad Deventer. Samen met mijn man en kinderen wonen wij al geruime tijd op het Noordenbergkwartier. Tot 2002 heb ik bijna tot niet met politiek bezig gehouden. Mijn opa en vader hebben mij wel altijd gezegd dat ik moest stemmen. Dit heb ik altijd gedaan vanaf het moment dat ik dat mocht. Toen in 2002 met de moord op Pim Fortuyn, het begon te rommelen in Den Haag heb ik mezelf eens achter de oren gekrabd. Toen ben ik voor het eerst me gaan verdiepen in de politiek. En door oud schoolgenoot ben ik actiever geworden. Ik wil me inzetten voor een leefbaar en sociaal Deventer. Ik houd me bezig met (vrijwilligers)werk o.a. het bakken van taarten voor Deventer geeft taart. Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen wiens ouders bij de voedselbank zijn toch een leuke taart kunnen krijgen. En het opzetten van een buurtcommissie voor het Noordenbergkwartier. Contact: m.kuiper@deventer-sociaal.nl

image

Organisatiesecretaris Joey Schmidt

image

Organisatiesecretaris Joey Schmidt


Na aanhoudende onvrede over de verharding in onze maatschappij en de afbraak van ons sociale stelsel nu actief als bestuurslid. Ik vindt het onacceptabel hoe wij met ouderen omgaan en alles afbreken wat deze mensen ook* voor ons hebben opgebouwd. Ook vindt ik het onacceptabel hoe wij de jongeren in hun hemd laten staan. Verder wil ik mij inzetten om zoveel mogelijk dierenleed te bestrijden zowel lokaal als globaal. We hebben als Nederlanders gekozen voor een solidair zorgstelsel , ik vindt er weinig solidair meer aan ,Daarom , Voor Mens, Dier en Natuur , Deventer Sociaal Contact: j.schmidt@deventer-sociaal.nl Tel: 0655154068

image

Algemeen bestuurslid Hilal Yaman

image

Algemeen bestuurslid Hilal Yaman


Geboren op 15 september 1980 te Deventer. De prachtigste stad van Nederland waar ik nog steeds met plezier woon, waarbij elke dag wat te beleven valt. Eén van de oudste steden met historie, rijk aan cultuur en diversiteit. De jaarlijks terugkerende evenementen, zoals “Deventer Boekenmarkt”, “Deventer op Stelten” en niet te vergeten de “Dickens Festijn”, waarbij we terugkeren in de tijd. Kortom de stad waarbij je je niet hoeft te vervelen. Ben getrouwd met de allerliefste vrouw van de wereld. Samen met m’n zoontje zijn zij m’n steun en toeverlaat. Afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in verschillende branches, variërend van commercieel tot IT-Technische werkvelden. Daarnaast heb ik me altijd al beziggehouden met (vrijwilligers)werk, zoals: – Activiteiten voor de wijk- speeltuinvereniging – Studentenraad – Medezeggenschapsraad Nu doe ik dat voor Deventer Sociaal. Een mens- en gelijkwaardig leven is tegenwoordig helaas niet meer zo vanzelfsprekend. Individualisme en de steeds maar groter wordende “hebzucht” kapitalisme nemen steeds meer de overhand. >Respectvol en eerlijk delen met elkaar is inmiddels ook al te zoeken.Als sociaal mens wil ik bereiken, dat we samen bouwen aan een sociale samenleving. Respect, normen en waarden weer een rol gaan spelen. Opkomen voor elkaar en actief tegen het onrecht. Klaarstaan en elkaar helpen, daar waar het kan en mogelijk is. Voor Deventer Sociaal ben ik raadsopvolger binnen de gemeenteraad en actief als algemeen bestuurslid voor Deventer Sociaal Contact: h.yaman.nl@gmail.com

image

Algemeen bestuurslid Julius Sandriman

image

Algemeen bestuurslid Julius Sandriman


Ik ben van Javaans Surinaamse afkomst. Sinds een jaar woon ik in Deventer. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met schaken en sporten. Waarden als respect voor de ander en solidair zijn met elkaar, zijn mijn kernwaarden. Ik geloof in soberheid en dienstbaar zijn waarbij het natuurlijk allemaal begint met een actief luisterend oor bieden naar de mensen om mij heen. Mensen willen graag onderdeel van de samenleving zijn maar kunnen door uiteenlopende redenen zich soms niet laten horen. Voor de zwakkeren in onze samenleving wil ik me daarom inzetten om op te komen voor hun ondergesneeuwde rechten. Iedereen heeft wel eens hulp nodig maar juist de mensen die je niet hoort hebben onze hulp het hardst nodig. Een positief en betrokken samenleving daar zet ik mij voor in! Julius O. Sandriman

%d bloggers liken dit: