Jeugdzorg

Deventer Sociaal wil een ruim aanbod van jeugdzorg behouden.

Keuzevrijheid voor zorgaanbieder dient te worden gewaarborgd.

We moeten ernaar streven om kinderen uit Deventer, zoveel mogelijk in de eigen regio

van passende zorg te voorzien.

Dit betekent(!!!) waar mogelijk samenwerking met andere steden in de regio stimuleren om het zorgaanbod te kunnen verbreden en kosten te besparen.

Betere samenwerking tussen hulpverlening moet worden gestimuleerd.

We zien nog te vaak dat er geen contact is tussen hulpverleners en bv huisartsen.

Vaak zijn er meerdere hulpverleners betrokken bij de zorg voor een kind,

maar dat nauw contact tussen deze schakels op cruciale momenten ontbreekt.

Het langs elkaar heen werken moet worden voorkomen, het ”een gezin een plan’ aanpak moet daadwerkelijk leidend worden.

De rol van ouders moet sterker worden verankerd in het jeugdbeleid.

Ouderbetrokkenheid moet altijd onderdeel zijn van een plan van aanpak.

De hulp aan jongeren ouder dan 18 jaar moet beter aansluiten op het eerdere zorgaanbod.

Er dient daadwerkelijk sprake te zijn van een warme overdracht,

Instanties laten jongeren niet los totdat er een nieuw zorgplan is opgesteld.

%d bloggers liken dit: