Ouderenbeleid

Deventer Sociaal wil meer aandacht voor ouderenbeleid.

Inkomensproblematiek en het gevoel van onveiligheid worden niet tijdig erkend.

Inwoners van de gemeente Deventer moeten gezond ouder kunnen worden. Wanneer mensen toch ziek worden of beperkingen gaan krijgen, moet dit tijdig gesignaleerd en indien nodig gefaciliteerd worden om grotere problemen te voorkomen.

Ouderen moeten sociale contacten kunnen onderhouden en kunnen deelnemen aan activiteiten (maatschappelijke participatie).
Ouderen met een laag inkomen krijgen met dezelfde rechten en plichten als andere inwoners van Deventer te maken. (bijvoorbeeld hoge eigen bijdrages voor zorg)

Om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen wil Deventer Sociaal de inkomensafhankelijke ouderentoeslag 65+ herinvoeren.

Ouderen kunnen naar eigen wens en fysieke gesteldheid zelfstandig in eigen huis en/of buurt wonen, met indien nodig, oproepbare –en betaalbare hulp aan huis. Verlies van zorg en ondersteuning, langer thuis wonen en de hoge eigen bijdrages leiden in toenemende mate tot vereenzaming en verwaarlozing.

Het percentage ouderen in Deventer bedraagt bijna 17%, Deventer Sociaal vindt dat daar serieus aandacht voor moet komen.

%d bloggers liken dit: