Armoedebeleid

Deventer richt zich in het armoedebeleid op huishoudens met een inkomen tot maximaal 110% van de bijstand. Maar dan weer niet wanneer het individuele inkomenstoeslag betreft. De fractie van Deventer Sociaal zou graag zien dat er 1 lijn wordt getrokken maar liever nog dat er niet wordt gekeken naar vaste inkomensgrenzen maar naar het werkelijk te besteden inkomen.

Deventer gaat er prat op dat er maatwerk wordt geleverd dan zou dit ook moeten worden toegepast in he armoedebeleid. Wat wij graag zouden zien is dat er een opgave wordt gedaan door de hulpvrager waarbij een standaard wordt gehanteerd van vaste lasten waarna er een besteedbaar inkomen over blijft. De professionals kunnen dit hanteren zonder dat er sprake is van willekeur, op deze manier wordt er maatwerk geleverd zonder uitzonderingen!

Bijzondere bijstand, de fractie van Deventer Sociaal wil ook hier 1 lijn, dus 110% van de geldende bijstandsnorm. Maar als we uitgaan van besteedbaar inkomen zouden daar bedragen voor moeten staan in plaats van percentages.

Ook pensioengerechtigden moeten dezelfde rechten krijgen als de doelgroep minima, de fractie van Deventer Sociaal stelt daarom voor de grens van 65+ voor de duurzame gebruiksgoederenregeling te laten vervallen.

%d bloggers liken dit: