Dierenwelzijn

Dieren verdienen onze bescherming, wij vinden dan ook dat de gemeente krachtig moet optreden bij dierenmishandeling. Om dit goed en snel te kunnen doen vindt de fractie van Deventer-Sociaal dat dierenwelzijn als aparte portefeuille bij een wethouder moet worden ondergebracht.

De fractie van Deventer-Sociaal wil ook weer een dierenasiel binnen de gemeentegrenzen.

In de gemeente worden beslissingen genomen die een zeer directe invloed hebben op de leefomgeving van mensen en dieren. Denk hierbij aan het faciliteren van hondenuitlaatplekken, maar ook aan de opvang van wilde dieren en zwerfdieren. De gemeente kan de leefomgeving positief beïnvloeden als de gemeente zorg en aandacht schenkt aan de natuur en ruimte schept voor plant en dier.

Deventer-Sociaal is niet voor megastallen, varkensflats of kippenstapelhuizen, maar wil het kleinschalig boeren met vrijheid voor mens en dier stimuleren. Boeren die willen overstappen naar duurzaam milieu en diervriendelijk boeren moeten daarin gefaciliteerd worden.

%d bloggers liken dit: