Natuur Millieu en Duurzaamheid

Deventer Sociaal vindt dat naast wat je zelf kunt doen de gemeente bij duurzaamheid een grote rol kan spelen. Tot nu toe realiseert de gemeente Deventer duurzaamheid vooral in het programma afval maar er zijn veel meer instrumenten om duurzaamheid te realiseren.
Wij willen het huidige woningbestand energiezuiniger, zoals afgesproken in de prestatieafspraken met de diverse woningbouwverenigingen.

De gemeente kan helpen door vergoedingen beschikbaar te stellen voor energiebesparende maatregelen voor het huidige woningbestand, koop en huur. Daarvoor moet geld vrijgemaakt worden zodat iedereen kan profiteren van energiebesparende maatregelen.

Bij het bouwen van nieuwe woningen moet rekening gehouden worden met de zonligging en zonnepanelen moeten standaard zijn bij de bouw. Bij nieuwbouw is de opdracht 0 op de meter. Dit wordt bij aanbestedingen en bestemmingsplannen als eis opgenomen.

Energiebesparende maatregelen voor woningen is één van de meest effectieve manieren om minder energie te verbruiken. De fractie van Deventer-Sociaal vindt dat er moet worden ingezet op nieuwe technieken en alternatieven.

Deventer-Sociaal pleit ervoor dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik maakt van energiebesparende technologieën, zoals warmte-koude opslag en led verlichting.

De openbare ruimte beheren we natuurlijk en ecologisch door ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes, groenstroken en een gematigd kapbeleid. Die niet zoals nu onder de noemer “sober” maar onder de noemer “schoon, heel en veilig”

%d bloggers liken dit: