Fractie

 

De fractie van Deventer Sociaal bestaat uit één raadslid en vier raadsopvolgers.

image

Fractievoorzitter Kitty Schmidt

image

Fractievoorzitter Kitty Schmidt


Geboren op 27-12-1969. Ik ben getrouwd en heb een zoon van 28. Van jongs af aan heb ik interesse gehad voor de politiek. Daarom ben ik in 2005 actief geworden in de gemeentelijke politiek. Ik ben begonnen in een werkgroep die onderzoek deed naar de gevolgen van de invoering van de WMO in Deventer. Binnen de fractie van Deventer Sociaal ben ik naast fractievoorzitter, woordvoerder op de portefeuilles WMO, Participatie en armoedebeleid.De afgelopen raadsperiode heb ik me als raadslid sterk gemaakt voor een sociaal beleid in Deventer, en het opkomen voor mensen die het op eigen kracht niet redden. Dit zal ik in de aankomende jaren blijven doen. Contact: k.schmidt@gemeenteraaddeventer.nl Tel: 0638334028

image

Raadsopvolger Andras Krahl

image

Raadsopvolger Andras Krahl


Geboren 4 september 1943 te Budapest (Hongarije). Begin 1957 naar Nederland gekomen na de Hongaarse Opstand. Sindsdien heb ik in Nederland, Israel en daarna weer in Nederland gewoond. En sinds 2003, woon ik met mijn partner Maartje, met veel plezier in Deventer. Ik ben gepensioneerd met een gevarieerd werkleven in uiteenlopende landen achter de rug. Het langst (23 jaar) heb ik gewerkt in de bibliotheek van het Institute of Social Studies, een internationaal opleidingsinstituut in Den Haag. Ik ben vanaf het begin betrokken bij en lid van Deventer Sociaal. Hier in Deventer komt deze partij het meest actief en doeltreffend op voor meer gelijkwaardigheid en een fatsoenlijkere samenleving en voert strijd tegen de voortgaande sociale afbraak. Dat was, is en blijft nodig op alle niveaus, zeker ook op het gemeentelijke. Ik ben raadsopvolger bij de fractie van Deventer Sociaal in de gemeenteraad. Ik concentreer me hierbij op kunst en cultuur en algemene politieke zaken. Contact: a.krahl@gemeenteraaddeventer.nl

image

Raadsopvolger Erik van Brink

image

Raadsopvolger Erik van Brink


Ik ben Erik van Brink, ben 50 jaar en woon in Deventer. Van huis uit ben ik bibliothecaris/archivaris, maar momenteel ben ik als flexwerker werkzaam in allerlei baantjes en projecten op allerlei gebied.Ooit ben ik in de politiek gegaan, omdat ik vond dat als je iets wilt veranderen, je dan niet langs de zijlijn moet blijven zitten, maar zelf in actie moet komen, om bepaalde dingen te veranderen.Waar ik vooral iets aan wilde veranderen, was de ongelijkheid in Nederland en in Deventer, de toenemende invloed van winst en het grote geld, en de uitverkoop van zaken die vroeger als vanzelfsprekend van en voor iedereen waren. Deventer Sociaal is een partij die daar lokaal probeert verandering in te brengen. Binnen de fractie van Deventer Sociaal hou ik mij bezig met allerlei zaken die niet direct met een Sociaal Deventer te maken hebben, maar daar wel verband mee (kunnen) houden. Zo zijn ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkhuisvesting, cultuur en economie ook zaken die de leefbaarheid voor iedereen in Deventer kunnen beïnvloeden. Voor deze zaken hoop ik mij de komende jaren tot de volgende verkiezingen in te zetten. Schroom niet om als gewone burger me te bestoken met goede, sociale ideëen, suggesties en voorstellen die Deventer kunnen verbeteren. Ik zit immers in de raad voor de burger, en niet voor het geld of de eigen carriere. Contact: eh.vanbrink@gemeenteraaddeventer.nl

image

Raadsopvolger Julius Sandriman

image

Raadsopvolger Julius Sandriman


Ik ben van Javaans Surinaamse afkomst. Sinds een jaar woon ik in Deventer. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met schaken en sporten. Waarden als respect voor de ander en solidair zijn met elkaar, zijn mijn kernwaarden. Ik geloof in soberheid en dienstbaar zijn waarbij het natuurlijk allemaal begint met een actief luisterend oor bieden naar de mensen om mij heen. Mensen willen graag onderdeel van de samenleving zijn maar kunnen door uiteenlopende redenen zich soms niet laten horen. Voor de zwakkeren in onze samenleving wil ik me daarom inzetten om op te komen voor hun ondergesneeuwde rechten. Iedereen heeft wel eens hulp nodig maar juist de mensen die je niet hoort hebben onze hulp het hardst nodig. Een positief en betrokken samenleving daar zet ik mij voor in! Contact: jo.sandriman@gemeenteraaddeventer.nl

image

Raadsopvolger Agnes Kaal

image

Raadsopvolger Agnes Kaal


Contact: a.kaal@gemeenteraaddeventer.nl

%d bloggers liken dit: