Zorg

Het zorgaanbod veranderd ingrijpend, de keuzevrijheid van cliënten staat onder druk.

Deventer Sociaal wil dat de keuzevrijheid gewaarborgd blijft,

de keuze voor het PGB moet mogelijk blijven.

Maatwerkoplossingen dienen in goed overleg met de cliënt te worden aangeboden.

De zorgvraag moet hierbij altijd leidend zijn. We moeten af van het idee dat alle zorg opgevangen kan worden door het eigen netwerk.

Op en afschalen van zorg moet snel kunnen worden gerealiseerd, als blijkt dat de gekozen maatwerkoplossing niet werkt.

De hoogte van de eigen bijdrages in de zorg moeten worden herzien.

Mensen mijden zorg, de hoge eigen bijdrages voor zorg, leiden tot ongewenste stapelingseffecten. De onoverzichtelijke wijze van heffen van de eigen bijdrages moet worden gestopt.

Er moet gekeken worden naar de totale uitgave die een cliënt per maand aan zorg doet.

Heffen van eigen bijdrages mag in Deventer niet leiden tot afzien van zorg.

Aanspreekpunt zorg langer behouden.

Inwoners van Deventer zullen nog lang geconfronteerd worden met de gevolgen van het decentralisatiebeleid.

Het zal nog jaren duren eer we kunnen spreken van een stabiele situatie.

Het is daarom van groot belang dat de gemeente inzicht heeft over hoe beleidskeuzes in de praktijk zijn uitwerking hebben.

Hiervoor heeft Deventer een aanspreekpunt voor de zorg benoemd.

Het aanspreekpunt is een laagdrempelig en onafhankelijk meldpunt voor onze inwoners.

Men kan hier terecht met vragen of klachten of een doorverwijzing naar de juiste hulpverlening.

De informatie vanuit het meldpunt wordt ook gebruikt om beleidskeuzes bij te stellen.

Deventer Sociaal vind het daarom wenselijk het aanspreekpunt zorg voor een langere periode te behouden .

Mantelzorg is niet gratis.

Deventer Sociaal wil het mantelzorgcompliment weer naar de oude vorm terugbrengen.

Mantelzorg bespaart de gemeente veel geld, elke dag zorgen in Nederland ruim 3 miljoen mensen voor hun chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of buur. Deze zorg kan jaren duren is onbetaald en wordt vaak vanuit een persoonlijke relatie gegeven

Volwaardig mantelzorgen kost ook geld, het mantelzorg compliment is verworden tot een kortingsactie compliment. Het mantelzorgcompliment dient te bestaan uit een geldelijke vergoeding om mantelzorgers te compenseren. Voor de wijziging kregen mantelzorgers een vergoeding van 200€ / jaar die vergoeding zien wij graag terug. Daarnaast kan er gekeken worden naar andere aanbiedingen.

%d bloggers liken dit: