Klimaatcrisis is een urgente noodsituatie

Klimaatcrisis is een urgente noodsituatie

De fracties van GroenLinks, Deventer Sociaal, PvdA, D66 en ChristenUnie stellen voor om in de raadsvergadering van 17 februari 2021 de klimaatcrisis te erkennen en de urgente noodsituatie uit te roepen. Deventer zou zich daarmee voegen in een rijtje van steden (Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Basel, Bristol, London, Sydney e.v.a) en landen (o.a. Canada, Frankrijk, Spanje)…

Onze motie en amendement Kansen voor Kinderen hebben het net niet gehaald.

Onze motie en amendement Kansen voor Kinderen hebben het net niet gehaald.

Onze fractie heeft gisteren 8 november tijdens het begrotingsdebat een motie en een amendement ingediend om het budget dat beschikbaar is gekomen voor kinderen in armoede, te oormerken voor de doelgroep en het niet te besteden aan de kosten van het beschermingsbewind. Onze fractie vind dat de raad in staat moet worden gesteld om mee…

Motie Vinger aan de pols bij het BAD aangenomen

Motie Vinger aan de pols bij het BAD aangenomen

Gisteren tijdens het begrotingsdebat heeft Deventer Sociaal een motie ingediend over een vinger aan de pols bij het BAD. De informatievoorziening over de schuldhulpverlening naar de raad loopt al jarenlang zeer stroef. Er is sprake van een gebrekkige en onduidelijke beantwoording op vragen. De discussie over het ontstane tekort van drie ton bij de bewindvoering…

Motie “Grofvuil”

Motie “Grofvuil”

Deventer Sociaal in actie voor een beter grofvuil beleid en daarmee ook het tegengaan van illegale dump. En heeft daarom de volgende motie vanmiddag 19-juli-2017 ingediend. Zie onder de motie en het debat. De motie heeft het helaas niet gehaald.  We zullen blijven nadenken over het verbeteren van de leefbaarheid in Deventer en ommelanden en…