Erken de urgentie van dak en thuisloosheid bij jongeren

Erken de urgentie van dak en thuisloosheid bij jongeren

Op woensdag 11 mei 2022 spreekt de raad weer over de ‘dak en thuisloze jongeren’.Onze fractie vraagt al jaren aandacht voor de jongeren die kampen met deze problematiek.In de afgelopen periode zijn er onder andere door onze inzet verschillende onderzoeken gedaan naar het aantal dak en thuisloze jongeren in onze gemeente en in de regio.Eén…

Maatwerk Kostendelersnorm,

Maatwerk Kostendelersnorm,

Het aantal dak en thuislozen neemt toe in Nederland. Een van de oorzaken daarbij is de invoering van de zogenaamde kostendelersnorm. De kostendelensnorm telt het aantal huisgenoten vanaf 21 jaar mee voor de hoogte van iemands bijstandsuitkering. Krijgt een eenpersoonshuishouden 70% van de bijstandsnorm, bij twee volwassenen heeft een ieder recht op nog maar 50%…