Beleid over dierenwelzijn in Deventer laat op zich wachten.

Begin deze maand stelde onze fractie samen met GroenLinks vragen over circusvoorstellingen met dieren. De antwoorden die we hebben ontvangen zijn ontwijkend. Er wordt verwezen naar andere partijen en landelijke wetgeving, maar een eigen standpunt vanuit het college over dierenwelzijn kunnen we er helaas niet in terugvinden. Zie hier de antwoorden > https://deventer.raadsinformatie.nl/document/9191011/1/2020-09-23%201588%20Antwoordbrief%20vragen%20art%2046%20RvO%20-%20DS-GL%20-%20Circusvoorstellingen%20met%20dieren In het…

Toch circusvoorstellingen met dieren in Deventer,

Toch circusvoorstellingen met dieren in Deventer,

De fracties van Deventer Sociaal en GroenLinks hebben vragen gesteld aan het college. Aanleiding voor de schriftelijke vragen zijn berichten in de Stentor over de komst van Circus Bolalou naar Deventer en de gehonoreerde vergunningsaanvraag om tien voorstellingen te geven. Deze berichten hebben ons enigszins verbaasd. De komst van circussen naar Deventer juichen we van…