Toch circusvoorstellingen met dieren in Deventer,

De fracties van Deventer Sociaal en GroenLinks hebben vragen gesteld aan het college.

Aanleiding voor de schriftelijke vragen zijn berichten in de Stentor over de komst van Circus Bolalou naar Deventer en de gehonoreerde vergunningsaanvraag om tien voorstellingen te geven.

Deze berichten hebben ons enigszins verbaasd. De komst van circussen naar Deventer juichen we van harte toe, maar dan wel zonder het gebruik van dieren. Dit geldt wat ons betreft ook voor andere optredens met dieren. Wij willen dat in Deventer dergelijke evenementenvergunningen uitsluitend worden afgegeven voor optredens zonder dieren.

Vermaak kan ook zonder gebruik van dieren

Wij vinden het gebruik van dieren, of het nu gaat om wilde (zoog)dieren of andere soorten, louter ter vermaak van publiek tijdens evenementen toch echt passé.

Voor een geslaagde circusvoorstelling is het niet noodzakelijk om optredens met dieren te hebben en er bestaan tal van goede voorbeelden van circussen zonder dieren. Deze circussen bewijzen dat creativiteit, innovatie en artistieke keuzes zorgen voor een geslaagde act.

Dierenwelzijn eerst!

Dierenwelzijn en niet het amusementsgehalte, moet wat ons betreft voorop staan bij het afgeven van vergunningen voor evenementen.

Een dier is geen gebruiksvoorwerp of amusementsmateriaal, maar een levend wezen met rechten. Wij vinden dat als je de intrinsieke waarde van het dier erkent, je ook voor ieder dier afzonderlijk moet bekijken of er geen sprake is van in het geding komen van het welzijn. Dat is ook wat de wet voorschrijft. Het is ons alleen onduidelijk hoe dit op gemeentelijk niveau is verankerd in beleid en besluiten.

We hadden verwacht dat het college de strekking van de eerder aangenomen motie Circussen met wilde dieren zou volgen en daarom geen toestemming meer zou verlenen aan circussen met dieren.

Helaas is dat nu wel gebeurt.

Streven

Wij zien het liefst dat in Deventer uitsluitend circussen worden toegestaan, die zonder dieren werken. Als dieren, niet zijnde wilde (zoog) dieren, toch worden gebruikt bij circussen en/of andere evenementen, dan dient er actief gecontroleerd te worden op het welzijn van deze dieren naar de vereisten van artikel 1.3 Wet dieren.

Link naar de vragen:

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/9105313/1/2020-09-01%20Vragen%20art%2046%20RvO%20-%20GL-DS%20-%20Circusvoorstellingen%20en%20andere%20optredens%20met%20dieren?fbclid=IwAR2GmEm7RI8iPnaE_tAAEijDUgZkco7QQ1cL_HkphTdL49YkLzh_dcvPq28

Vergelijkbare berichten