Voor politieke spelletjes hoeft de Deventenaar niet naar Den Haag


Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft de raad zich voorgenomen om iets te doen aan de dramatisch lage opkomst bij de verkiezingen in 2022. Inmiddels is er een raadswerkgroep in het leven geroepen die werkt aan het herstellen van vertrouwen in de lokale politiek.


Afgelopen woensdag (19 april 2023) bleek dat deze werkgroep in Deventer nog een hoop werk te verzetten heeft. De coalitiepartijen hadden namelijk deze avond uitgekozen om het al geringe vertrouwen van de Deventenaar in de lokale politiek tot een dieptepunt te laten dalen.
Door een combinatie van politieke spelletjes wist de PvdA de overige coalitiepartijen CDA, D66 en Gemeentebelang te overtuigen om een voorstel over verkabeling (het ondergronds aanleggen van hoogspanningskabels in Diepenveen en Colmschate) te torpederen.


Dit terwijl het initiatiefvoorstel voor deze verkabeling in 2022 nog met algemene stemmen door de raad was aangenomen. Iedereen die de raadsvergadering heeft gevolgd heeft gemerkt dat ook het college dit proces al vanaf het eerste voorstel heeft lopen frustreren. De coalitiepartijen waren lang een voorstander van dit voorstel, maar hebben zich door de druk in de achterkamertjes voor het karretje van ons gemeentebestuur laten spannen.


Door dit politieke gekonkel zetten de eerder genoemde partijen een streep door deadline van Tennet, die op 1 mei aanstaande gaat verlopen. Door het missen van deze deadline komt onze ambitie om ondergronds te verkabelen op losse schroeven te staan.
Dit is een mes in de rug van inwoners en oppositiepartijen die zich de afgelopen 2 jaar hebben ingezet op dit dossier en hun inspanningen nu verloren zien gaan. Inwoners die in de zaal zaten en er op basis van de eerdere toezeggingen vanuit de PvdA, CDA, D66 en Gemeentebelang vanuit waren gegaan dat ze voor dit voorstel zouden stemmen, verlieten nu zwaar teleurgesteld en zelfs woedend de zaal.


Op verzoek van de coalitiepartijen wordt het oorspronkelijk voorstel opnieuw besproken tijdens de voorjaarsnota. Feit blijft wel dat er door deze politieke spelletjes opnieuw een deuk in het vertrouwen in de lokale politiek is geslagen. Dit is waarom de voltallige oppositie afgelopen woensdag een motie van afkeuring tegen het college heeft ingediend. Helaas mocht deze motie niet rekenen op steun van de volledige raad.
Voor politieke spelletjes hoeft u dus niet naar Den Haag, kom gerust naar het stadhuis. En bedenk bij de volgende verkiezingen op welke partijen u wel kunt vertrouwen.

Beelden livestream op

website gemeente (vanaf minuut 39:45)

Door Kevin Peeters