Uitkomsten pilot regelarme bijstand,

Uitkomsten pilot regelarme bijstand,

In 2016 diende de fractie van Deventer Sociaal een initiatiefvoorstel in voor een experiment met regelarme bijstand in Deventer. https://deventer.raadsinformatie.nl/document/4552743/3#search=%22pilot%20regelarme%20bijstand%22 Bijna gelijktijdig besloot het toenmalige college om zelf ook te komen met een soortgelijk voorstel.Dit voorstel was weliswaar minder verstrekkend dan het voorstel uit onze fractie, maar kon destijds wel rekenen op onze steun.Het experiment…

Deventer gaat meedoen aan experiment “regelarme bijstand”

Deventer gaat meedoen aan experiment “regelarme bijstand”

Op 16 juli 2016 heeft de fractie van Deventer Sociaal met een initiatiefvoorstel het college verzocht om een experiment met regelarme bijstand in Deventer te gaan starten. Het college heeft ons initiatiefvoorstel overgenomen en daarop de gemeente Deventer aangemeld bij het ministerie. Op maandag 3 juli 2017 heeft het ministerie bekend gemaakt dat Deventer als…

Initiatiefvoorstel regelarme bijstand succesvol,

Initiatiefvoorstel regelarme bijstand succesvol,

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op 16 juli, heeft de fractie van Deventer Sociaal een initiatiefvoorstel ingediend. Met dit voorstel hebben we het college verzocht om te komen met een voorstel voor een experiment met regelarme bijstand in Deventer, op basis van een persoonsvolgend re-integratiebudget en een werkwijze waarin we de dwang en drang…

Initiatiefvoorstel : experiment “regelarme bijstand”

Initiatiefvoorstel : experiment “regelarme bijstand”

De fractie van Deventer Sociaal vraagt zeer regelmatig aandacht voor de wijze waarop de gemeente Deventer op dit moment uitvoering geeft aan de re-integratie en uitvoering van de participatiewet. Onze fractie wordt regelmatig benaderd door inwoners met een WWB uitkering over hun plichten. Er heerst een breed gevoel van onbehagen over de wijze waarop er…