Onze motie en amendement Kansen voor Kinderen hebben het net niet gehaald.

Onze motie en amendement Kansen voor Kinderen hebben het net niet gehaald.

Onze fractie heeft gisteren 8 november tijdens het begrotingsdebat een motie en een amendement ingediend om het budget dat beschikbaar is gekomen voor kinderen in armoede, te oormerken voor de doelgroep en het niet te besteden aan de kosten van het beschermingsbewind. Onze fractie vind dat de raad in staat moet worden gesteld om mee…