PlusOV

PlusOV

De gemeente Deventer heeft besloten om te stoppen met PlusOV. Tijdens de raadsvergadering van 17 oktober 2018 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met dit besluit. Bekijk hier de stemverklaring van Deventer Sociaal. Lees meer over PlusOV

Stop met PlusOV

In 2015 besloot de gemeente Deventer om samen met negen andere gemeenten samen te gaan werken in een gemeenschappelijke regeling, om het vervoer van leerlingen, chronisch zieken en gehandicapten gezamenlijk te gaan uitvoeren. Het vervoer zou door deze regeling beter en goedkoper worden. Deze regeling werd destijds getroffen voor vier jaar. Voor de uitvoering werd…

| |

PlusOV of MinOV dat is de vraag

Onze fractie vraagt sinds ruim een jaar aandacht voor de manier waarop PlusOV uitvoering geeft aan het leerlingen en ouderenvervoer. We hebben hierover al meerdere malen vragen gesteld. Naar aanleiding van de vele klachten over het functioneren van PlusOV, vanuit zowel ouders als de chauffeurs heeft het college in november ‘2017 een onderzoek laten uitvoeren…