Stop met PlusOV

In 2015 besloot de gemeente Deventer om samen met negen andere gemeenten samen te gaan werken in een gemeenschappelijke regeling, om het vervoer van leerlingen, chronisch zieken en gehandicapten gezamenlijk te gaan uitvoeren. Het vervoer zou door deze regeling beter en goedkoper worden.
Deze regeling werd destijds getroffen voor vier jaar.
Voor de uitvoering werd gekozen voor de regionale vervoerscentrale PlusOV.
Deze organisatie zo werd ons verzekerd, was klaar voor de uitvoering en kon de continuïteit van het vervoer garanderen.
De praktijk leerde ons helaas anders, deze organisatie bleek allesbehalve dan berekend op haar taken.
Na de zomervakantie van 2017 was de chaos compleet. Leerlingen werden niet opgehaald of teruggebracht, reistijden liepen op tot onaanvaardbaar lange tijden.
Onze fractie ontving ruim 80 klachten en heeft destijds veel aandacht gevraagd voor de problematiek.
In samenspraak met ouders, chauffeurs en de FNV hebben we een lijst met verbeterpunten opgesteld en deze aangeboden aan de directie van PlusOV en de wethouder.

Naar aanleiding van alle problemen werd in november 2017 een onderzoek ingesteld naar het functioneren van de Plus OV.
De uitkomsten van het onderzoek waren vernietigend en een reden om een verbeterplan op te stellen.
Ondertussen zijn we ruim een half jaar verder en moeten we constateren dat PlusOV nog steeds niet naar behoren functioneert en dat de kosten voor de uitvoering niet afnemen maar oplopen.

Het besluit over wel of niet doorgaan met PlusOV zou in juni 2018 worden genomen.
Het college heeft de raad ondertussen verzocht om de besluitvorming uit te stellen tot november en eerst de uitkomsten van een nieuwe evaluatie af te wachten.

Onze fractie heeft in 2017 al aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in PlusOV. De problemen binnen de organisatie worden niet structureel opgelost, op klachten wordt onvoldoende actie ondernomen. Onze fractie heeft daarom ook geen behoefte aan een zoveelste evaluatie. Deventer Sociaal wil dat de wethouder nu al gaat werken aan een alternatief voor Plus OV.
We hebben het college daarom verzocht om voorafgaand aan de besluitvorming in november te gaan werken aan een scenario waarin de gemeente stopt met PlusOV en zelf weer de regie neemt bij het leerlingenvervoer.

Vergelijkbare berichten