Oppositie doet moreel beroep op wethouder Kolkman:

‘Wethouderszetel niet belangrijker dan zwaksten in de samenleving’ De fracties van VVD, Deventer Belang, Deventer Sociaal, Deventer Nu en DENK in de gemeenteraad van Deventer roepen wethouder Kolkman op zijn verantwoordelijkheid te nemen, de eer aan zichzelf te houden en zijn taken als bestuurder neer te leggen. Aanleiding zijn de uitkomsten van het onderzoek naar…

Verantwoordingsdebat Werkmakelaar Oost,

Verantwoordingsdebat Werkmakelaar Oost,

Sinds afgelopen maart heeft onze fractie samen met de VVD vragen gesteld over de werkmakelaar Oost. Gisterenavond 27 juni was het langverwachte verantwoordingsdebat met wethouder Kolkman. In dit debat zijn we getuige geweest van een nieuw dieptepunt in de Deventer politiek. Ondanks dat in de afgelopen maanden onomstotelijk vast is komen te staan, dat kwetsbare…

Motie Vinger aan de pols bij het BAD aangenomen

Motie Vinger aan de pols bij het BAD aangenomen

Gisteren tijdens het begrotingsdebat heeft Deventer Sociaal een motie ingediend over een vinger aan de pols bij het BAD. De informatievoorziening over de schuldhulpverlening naar de raad loopt al jarenlang zeer stroef. Er is sprake van een gebrekkige en onduidelijke beantwoording op vragen. De discussie over het ontstane tekort van drie ton bij de bewindvoering…

Deventer Sociaal botst met wethouder over bewindvoering,
| |

Deventer Sociaal botst met wethouder over bewindvoering,

Deventer Sociaal botst met wethouder over bewindvoering, Vanuit gedeelde zorgen dienden Christen Unie, Groen Links en Deventer Sociaal tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar een motie in over bewindvoering binnen de gemeente Deventer. Het college overviel de raad op het laatste moment met een verregaande verruiming in de voorstellen voor bewindvoering.