| |

Deventer Sociaal botst met wethouder over bewindvoering,

Deventer Sociaal botst met wethouder over bewindvoering,

Vanuit gedeelde zorgen dienden Christen Unie, Groen Links en Deventer Sociaal tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar een motie in over bewindvoering binnen de gemeente Deventer.
Het college overviel de raad op het laatste moment met een verregaande verruiming in de voorstellen voor bewindvoering.

De gemeente Deventer wil in het vervolg indien er bijzondere bijstand wordt verstrekt de bewindvoering in eigen handen nemen en dit aanbieden als voorliggende voorziening.In tegenstelling tot eerdere voorstellen bleek woensdag dat het college ervoor heeft gekozen om ook het zittende bestand in bewindvoering te gaan betrekken in de nieuwe voorstellen voor bewindvoering.
De cliënt wordt verteld dat deze voorziening “gratis” wordt aangeboden maar de gemeente moet natuurlijk net zo goed kosten maken voor de inhuur van bewindvoerders bij het BAD.

Volgens Deventer Sociaal tasten de plannen van de gemeente de keuzevrijheid van mensen met schulden aan. Deze krijgen de keuze voorgelegd; overstappen naar de gemeente dan is de bewindvoering voor cliënt gratis, of bij de huidige bewindvoerder blijven, waarbij ze de kosten voor beschermingsbewind zelf moeten betalen.
Dit is geen keuze, cliënten in beschermingsbewind zitten daar omdat het bittere noodzaak is.
Het gaat voorbij aan de huidige cliënten die zeer tevreden zijn met hun bewindvoerder.
Ook leveren de individuele bewindvoerders maatwerk en hebben aandacht voor cliënten en zoeken naar oplossingen.
Bewindvoerders overwegen overstapen griffiekosten te berekenen voor elke overstap. Ook zullen huidige bewindvoerders de gemeente gaan dagvaarden vanwege dit besluit. De branchevereniging zal bewindvoerders hierin ondersteunen. Tevens geeft zei aan dat de gemeente in strijd met de Wet Autoriteit Consument & Markt handelt.
Volgens Deventer Sociaal kan dit de gemeente veel kosten aan proceskosten, claims van inkomensderving en oneerlijke concurrentie. De kosten van deze claims kunnen hoog oplopen waardoor de geplande bezuiniging geheel teniet kan worden gedaan.

Naar aanleiding van het nieuwe beleid is er inmiddels onderling overleg geweest door bewindvoerders.
Bewindvoerders hebben al laten weten niet zomaar akkoord gaan met het nieuwe beleid. De kantonrechter Overijssel heeft aangegeven dat als het bewind goed verloopt er geen aanleiding is om van bewindvoerder te wisselen.
Bewindvoerders in Deventer staan voor het voldongen feit dat er is geen enkel overleg is geweest.
Dat overleg komt achteraf als mosterd na de maaltijd ergens in 2017. Wederom is de communicatie van de gemeente slecht.
Het was beter geweest als de wethouder eerst een gesprek had gevoerd, gezamenlijk had er een oplossing gevonden kunnen worden zonder deze drastische maatregelen.

Vergelijkbare berichten