Veel woorden, weinig standplaatsen

In een eerder artikel op onze website ( https://deventer-sociaal.nl/woonwagenbewoners-in-deventer/ ) gaf onze fractie aan, vragen te gaan stellen aan het college over de huidige stand van zaken omtrent de woonwagenbewoners in Deventer. Uit de beantwoording van deze vragen bleek dat het aantal standplaatsen in de afgelopen drie jaar niet is toegenomen en dit terwijl woonwagenbewoners aangeven dat er een nijpend tekort is in Deventer.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in 2017 uitgesproken dat het Rijk, lokale overheden en woningcorporaties verplicht zijn om de cultuur van woonwagenbewoners niet alleen te beschermen, maar ook te faciliteren. Dit geldt dus ook voor de gemeente Deventer!

https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/advies-college-versterkt-mensenrechten-van-woonwagenbewoners

Het college schreef daarom in haar woonvisie op 26 oktober 2017 het volgende:

‘’Naar aanleiding van de oproep van het College voor de Rechten van de Mens om het woonwagenbeleid te herzien, is besloten onderzoek te doen naar vraag en aanbod. Parallel aan de woningmarktanalyse wordt dit onderzoek uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten wordt het woonwagenbeleid opgesteld’’.

Tot op heden zijn bovenstaande beloftes niet waargemaakt. Onze fractie heeft het college daarom ter verantwoording geroepen om zich aan haar beloftes te houden. Door het stellen van schriftelijke vragen, willen we te weten komen waarom het college nog niks heeft gedaan voor de woonwagenbewoners in Deventer.

Onze fractie roept het college op geen onderscheid te maken tussen een huis en een woonwagen en de komende jaren in te zetten op een inclusief woonwagen- en standplaatsenbeleid waarin de cultuur van woonwagenbewoners beschermd en gefaciliteerd wordt.

Zie hier onze vragen> https://deventer.raadsinformatie.nl/document/10143648/1/2021-05-18%20Vragen%20art%2046%20RvO%20-%20DS%20-%20Woonwagenbeleid

Vergelijkbare berichten