Nieuw plan College: Zondag en ´s avonds parkeren.

Het College van B en W heeft onlangs het plan gepresenteerd, om ook zondag betaald parkeren in het centrum van Deventer in te voeren.

Het besluit was een reactie op een motie die in maart door de raad werd aangenomen. Hierin werd gevraagd om uit te zoeken of de meeropbrengsten van het zondagparkeren zouden kunnen helpen om het avondparkeren af te schaffen.

Deventer Sociaal is altijd een tegenstander geweest van het betaald parkeren in de doordeweekse avonduren. De hoop was dan ook, dat dit mogelijk een oplossing was, om hier vanaf te komen. Volgens het College echter, kan het financieel niet uit. Ze kiest dan ook voor andere optie. Ze wil de tarieven voor kort parkeren in 2019 niet verhogen.

Het Collegevoorstel krijgt in ieder geval niet onze steun. Het brengt ons van de regen in de drup. Niet minder vaak voor parkeren betalen, maar meer.

In onze opinie is de opening van de winkels op zondag nog te pril om hier conclusies aan te verbinden, Het is financieel ook een slag in de lucht te doen. De verwachte opbrengsten, € 50.000,-, worden niet onderbouwd. Daarmee wordt geld al weggegeven voor het is verdiend.

Daarnaast deugt er wel meer niet aan het voorstel. Naast het handhaven van het avondparkeren, wordt ook voorgesteld 1 euro te vragen voor het parkeren op De Worp, buiten de nieuw aan te leggen parkeerplek op de Melksterweide. Dit verhoogt de duidelijkheid niet. Als er dan al zo nodig geparkeerd moet worden op De Worp, dan wel overal of nergens betalen.

Uiteraard heeft het besluit er toe geleid dat het rollebollen over het parkeerbeleid al weer is begonnen. Is het betaald parkeren op zondag wel een goed idee? Kan het gelijk blijven van de tarieven niet op een andere manier gefinancierd worden?

Deventer Sociaal vindt de geboden oplossing in ieder geval teleurstellend. Er zijn zeker mogelijkheden om door middel van het verhogen van de tarieven van het straatparkeren of het verminderen van de afdracht van de parkeeropbrengsten aan de gemeentekas een oplossing te vinden.

De komende weken zal de Deventer Sociaal fractie zich beraden over hoe we alsnog van het betaald avondparkeren afkomen. Daarvoor wachten we ook de visie van andere partijen. Binnenstadsmanagement heeft aangekondigd met een notitie te komen. Aan de hand daarvan zullen we de discussie weer aangaan.

Vergelijkbare berichten