Vragen over aanpassen van het minima en participatiebeleid

Eind april heeft de raad gesproken over het minimabeleid in Deventer.In het algemeen kunnen we stellen dat het gebruik van de regelingen groeit en dat Deventer ook een groot aanbod van verschillende regelingen kent.Toch vallen er nog te veel inwoners buiten de boot doordat het inkomen op papier te hoog is,terwijl het reëel te besteden…