Terug bij af bij de hulp aan dak- en thuisloze jongeren?

Terug bij af bij de hulp aan dak- en thuisloze jongeren?

In de afgelopen jaren heeft onze fractie regelmatig aandacht gevraagd voor de dak- en thuisloze jongeren in onze gemeente. Recent ontving de gemeenteraad de tussenrapportage “Plan van aanpak Jongeren in een kwetsbare positie”. Aanleiding voor dit plan van aanpak was de Regionale verkenning “Het maximale doen om dak -en thuisloosheid bij jongeren te voorkomen” en…

In geklets kan je niet wonen

In geklets kan je niet wonen

Vandaag (13-4-21) hebben de woordvoerders uit de raad gesproken met dak en thuisloze jongeren. De jongeren hebben hun ervaringen openhartig met ons gedeeld. Uit huis gezet omdat moeder is overleden en de corporatie jou vervolgens niet accepteert als huurder, gevangen zitten in een onveilige thuissituatie en dagelijks te maken krijgen met geweld. De verhalen zijn…