Geen lokaal onderzoek naar zwerfjongeren,

Er bestaat nog steeds grote onzekerheid over het aantal dakloze en zwervende jongeren die op dit moment in onze gemeente verblijven.
De gemeente gaat uit van ongeveer 10 jongeren die deels al wel in beeld zijn bij de hulpverlening.
Toch komen er steeds meer signalen over een toename van deze doelgroep.
Recent maakte ook de Stichting Zwerfjongeren Nederland bekend dat inschatting van de cijfers te laag is. De stichting geeft aan dat er mogelijk sprake is van 50 jongeren binnen de gemeente Deventer.

De fracties van Deventer Sociaal, CU en GroenLinks hebben het college verzocht om zelf een onderzoek te doen naar het aantal zwerfjongeren binnen Deventer.
Het college heeft in de beantwoording laten weten dat Deventer niet voornemens is om zelf een onderzoek uit te voeren.
Er wordt verwezen naar de regionale monitor waarin deze doelgroep ook zal worden meegenomen en een nulmeting die dit jaar nog beschikbaar moet komen.
Deventer werkt zelf ook al enige jaren met monitoring, de ervaring leert ons inmiddels helaas dat dit instrument niet heeft geleid tot inzicht in concrete aantallen.
Een nulmeting op basis van de door de gemeente gehanteerde cijfers geeft daarnaast mogelijk ook een vertekend beeld, door de uitleg die wordt gegeven aan de definitie van een zwerfjongere.
Als een jongere (tijdelijk) bij iemand kan slapen of hulp krijgt, beschouwd de gemeente hen gezien de beantwoording blijkbaar niet als zwervend.
Hiermee wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat dit zogenaamde bank hoppen vaak een noodoplossing is en daarmee dus ook geen duurzame oplossing kan zijn voor het gebrek aan woonruimte.

Gezien de urgentie van het probleem zou de gemeente er alles aan moeten willen doen, om nu zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de vraag, hoe het kan dat mogelijk tientallen jongeren buiten de scope van hulpverlening en de gemeente verstoken blijft van de juiste zorg en ondersteuning.

Link DeStentor >https://www.destentor.nl/deventer/geen-onderzoek-naar-aantal-zwerfjongeren-in-br-deventer~a436640e/?fbclid=IwAR1fUVnN6DnxkGOZXOK_0_hn6PNZfUvBrVIWgNna4ih3RfHz75nuexAGJTI

Vergelijkbare berichten