Ophef over de RES

De media en de politiek in Deventer staan de laatste dagen bol van berichtgeving, feiten en meningen over de Regionale Energie Strategie,de RES. Met name de inspraak, of het gebrek daaraan, heeft veel(fijn)stof doen opwaaien.
Zoals gebruikelijk valt er veel over te zeggen.
Deventer Sociaal heeft al eerder haar zegje gedaan over de RES, maar vult dat graag aan om een wat genuanceerder beeld te geven.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het concept RES op 1 juni zou worden ingeleverd bij de landelijke overheid. Door de corona crisis is dit proces in het ongerede geraakt, ook de inspraak. Vandaar dat er de mogelijkheid is om de inleverdatum op te schuiven naar 1 oktober.

Deventer Sociaal is er erg voor om dit idee over te nemen, aangezien de inspraakprocedure in Deventer tot nu toe onvoldoende, haastig en onzorgvuldig is. Deventer Sociaal wil dat er zeker bij een gevoelig onderwerp als dit, aan de Deventer burger ruim de gelegenheid wordt geboden om te laten weten wat ze er van vindt.

Vandaar dat we er voor pleiten om vanaf nu tot 1 oktober de inspraak alsnog een kans te geven, en goed te communiceren hoe en op welke manier (mondeling, schriftelijk) dit kan.
De raad kan zich daar dan over buigen en alsnog wijzigingen aan te brengen, voordat het concept- RES op de post
gaat.

Uiteraard is het niet de bedoeling dat van uitstel afstel komt. De energietransitie is nodig om er voor te zorgen dat de hele planeet ook in de toekomst voor mens, dier en natuur leefbaar blijft. Ook wij zien liever geen zonneparken in het buitengebied, maar realiseren ons dat zon op daken niet voldoende energie gaat opleveren.
Een echte oplossing om zonneparken (en ook windmolens) te voorkomen is inzetten op energiebesparing, energie-efficiency en een radicale hervorming van ons economisch systeem.
We zijn realistisch genoeg om te weten dat dat morgen niet geregeld zal zijn.

We realiseren ons ook dat de doelstellingen pittig zijn en het tijdschema strak. Dat neemt echter niet weg dat de inspraak nu mag worden weggemoffeld en het concept RES er wordt doorgedrukt, terwijl iedereen wel wat anders aan het hoofd heeft.

We roepen de wethouder duurzaamheid daarom op om de tijd te nemen voor de reactie van de Deventer burger en regionaal te pleiten voor een zorgvuldig proces gedurende de zomer. Daarvoor is dit onderwerp, de energietransitie te belangrijk.
Het gaat om een leefbare en duurzame toekomst.

Vergelijkbare berichten