Vragen over de aankoop van de vervuilde grond Akzo Chemie.

De fractie van Deventer Sociaal heeft vragen over de aankoop van de vervuilde grond Akzo Chemie waarvoor €7,5 miljoen is betaald.De fractie van Deventer Sociaal was tegen de aankoop van deze vervuilde grond juist omdat er, toen dit ter sprake kwam in de raad geruchten waren over een overname van Akzo Chemie.
Helaas is onze vrees van toen nu waarheid geworden en is Akzo Chemie overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle en het Singaporese investeringsfonds GIC.
Wij zijn verontrust over de gevolgen voor de gemeente Deventer, daarom hebben wij de volgende vragen:
1. Is er in de overeenkomst opgenomen dat bij een eventuele overname de overnemende partij de grond terug koopt van de gemeente Deventer?
2. Zo niet is er een mogelijkheid dat Akzo Chemie onder deze verantwoordelijkheid uit kan komen?
3. Is er 100% zekerheid dat de grond wordt teruggekocht en zo ja waaruit blijkt dat?
4. Wat zijn de risico’s voor de gemeente Deventer?

Vergelijkbare berichten