De vervuiler betaalt? Niet altijd, reden voor nieuwe vragen.

De fractie van Deventer Sociaal heeft samen met de VVD schriftelijke vragen gesteld over de kosten van voor opruimen van zwerfafval en illegale dump in Deventer.
Er zijn bij de gemeente ruim 4000 meldingen gedaan over afvaloverlast, daarmee overstijgt het alle andere overlastklachten. Desondanks blijft het college volhouden dat het Diftar systeem prima werkt en dat de vervuiler betaalt.

Onze fractie vraagt al sinds 2015 aandacht voor de problemen die het Diftar systeem met zich meebrengt. Het terugbrengen van de vrij te storten kilo’s van 1000 naar 100 kilo per jaar heeft gezorgd voor een toename van zwerfafval en de illegale dump.
Ook de werkwijze van ‘Het Goed’, die nu alleen nog spullen inneemt die direct weer verkoopbaar zijn zorgt ervoor dat de illegale dump toeneemt.

De kosten voor het opruimen van dit afval waren in 2015 al ruim 100.000€ per jaar.
In 2018 heeft de gemeenteraad besloten om een aantal zogenaamde hotspots voor afval aan te wijzen.

Medewerkers van Circulus/ Cambio rijden wekelijks langs deze plekken en ruimen waar nodig de gedumpte rommel op.
Deze aanpak is intensief en daarom ook kostbaar.
In de nieuwe beleidsplannen van het college vinden we geen informatie over de daadwerkelijke kosten voor het opruimen van zwerfafval en de illegale dump terug. Reden voor onze fracties om hierover opnieuw navraag te doen bij het college.

Zolang er illegaal wordt bijgeplaatst en gedumpt betaalt de vervuiler niet, maar draait de Deventer gemeenschap op voor de kosten. Het is dan ook niet meer dan logisch dat het voor iedereen duidelijk is hoe effectief het beleid is en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Link naar de vragen > https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8515493/2/2020-03-05%20Vragen%20art%2046%20RvO%20-%20VVD-DS%20-%20Kosten%20zwerfaval%20en%20dump?fbclid=IwAR2djOiSAa3qYDKw9rtVc9etAEKbwNL7IGDpjlMsMicLaLNzxXsGYImvcj4

Vergelijkbare berichten