Tarieven afvalstoffenheffing

De fractie van Deventer-Sociaal is van mening dat de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2016 minimaal gelijk moeten blijven aan die van 2015.

Inwoners van Deventer leveren veel inspanning het aantal kilo’s restafval te verlagen en blijven onverminderd goed afval scheiden. Juist inwoners die inspanning hebben geleverd en maximaal aan afvalscheiding doen gaan er op achteruit met het plan van het college. Zij hebben zich al ingezet en kunnen zonder dat de gemeente eerst een goed werkende milieustraat heeft weinig extra’s doen.

De gemeente blijft achter met de ontwikkeling van de milieustraat, een verhoging van tarieven is niet op zijn plek zolang de gemeente niet ook haar inspanning heeft geleverd. Daarna wordt het voor velen immers pas weer mogelijk nog beter afval te scheiden.

Inwoners die in 2016 pas beginnen met afvalscheiding zullen dit ook doen met de “oude” tarieven zij hebben er juist voordeel aan te beginnen met afvalscheiding. Naast dat het goed is voor het milieu en de CO2 uitstoot, merken zij het ook in de portemonnee.

De fractie van Deventer-Sociaal vindt het een slecht signaal juist diegenen die zich hebben ingezet te “straffen” met hogere kosten.

Gezien de huidige toename van het aantal bij plaatsingen en illegale stortingen en de verdere verlaging van het stortquotum is er bij hogere variabele tarieven bovendien risico op verdere stijging van bij plaatsingen en illegale stort.

Wij vinden het wenselijk dat ook minima een impuls tot afvalscheiding krijgen. Voorgesteld wordt daarom het bedrag van de kwijtschelding op het variabele deel te beperken tot een bedrag gelijk aan 8 ledigingen van de 140 liter container. Veel inwoners die behoren tot de doelgroep minima zullen al afval scheiden, voor hen heeft deze beperking dan ook geen gevolgen. Voor de groep die dit nog niet doet geeft het een impuls zich ook in te zetten voor een beter milieu en minder CO2 uitstoot.

afval

Bekijk hier de presentatie in PDF formaat ;

Afvalstoffenheffing volgens Deventer-Sociaal

Vergelijkbare berichten