Fractie Deventer Sociaal dient motie “Sollicitatieplicht” in

De fractie van Deventer-Sociaal heeft woensdagavond in de raadsvergadering een motie ingediend, waarin ze de wethouder om opheldering vraagt over brieven die door de gemeente/UWV zijn gestuurd aan cliënten die door het UWV voor 80 tot 100% zijn afgekeurd en geen zicht hebben op herstel, maar die voor een aanvulling op inkomen afhankelijk zijn van de WWB ( wet werk en bijstand) in Deventer.

In de brief worden deze cliënten gewezen op hun verplichting om betaald werk te vinden of te behouden. Cliënten moeten ingeschreven staat bij uitzendbureaus, solliciteren en een werkmap aanmaken. Ook moeten zij verzorgd en op tijd op sollicitatiegesprekken en of werk verschijnen.

Daarnaast worden cliënten geacht werk te aanvaarden waarvoor zij elke dag maximaal 3 uur moeten reizen.

Dit alles onder de druk van het verlagen of intrekken van uitkering.

De wethouder verdedigde zijn brief door in het debat aan te geven dat er een wettelijke communicatieplicht is ten aanzien van de veranderingen in de wetgeving rondom werk, inkomen en participatie. Dit mag volgens de fractie van Deventer Sociaal echter nooit een excuus zijn om onzorgvuldig te communiceren.

De fractie van Deventer-Sociaal benadrukt dat mensen uit deze doelgroep niet voor niets voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Daarom heeft Deventer Sociaal een motie ingediend waarin het college is verzocht om voor 1 jan 2015 duidelijkheid te verschaffen en een rectificatie te sturen, waarin staat dat er geen sprake is van een sollicitatieplicht en de eerder verzonden brief op een misverstand berust.

Deze motie is helaas verworpen, een meerderheid van de raad, deelde wel de mening van Deventer Sociaal dat de wijze van communiceren te wensen overliet. De wethouder heeft toegezegd dat alle betrokkenen op korte termijn een nieuwe brief zullen ontvangen.

De fractie van Deventer-Sociaal heeft aangegeven dat het college zorgvuldiger moet omgaan met communicatie en het versturen van brieven. De wethouder dient zich er van bewust te zijn, dat deze wijze van communiceren, veel angst en onrust opwekt bij de ontvangers.

Vergelijkbare berichten