Massaontslag Carinova

Deventer-Sociaal heeft n.a.v de berichtgeving over Carinova  onderstaande
schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente Deventer.

carinova

Gisterenmiddag werd bekend dat Carinova, een van de
grotethuiszorgaanbieders in Deventer e.ovoornemens
is om 1000 thuiszorgmedewerkers te ontslaan.

De onderhandelingen over de tarieven voor de thuiszorg zijn stukgelopen.
De gemeente Deventer werkt regelmatig nauw samen met onze buurtgemeenten Olst, Wijhe, Raalte en Zuthpen.
Ook in het sociale domein is gekozen voor deze samenwerking. Helaas lijkt het er nu op dat deze vorm van samenwerken leidt tot verlies van 480 banen in Deventer.
De fractie van Deventer Sociaal heeft hierover vragen gesteld aan het college.

1)
Wanneer was het besluit van Carinova om 1000 medewerkers te ontslaan, bij het college bekend?
2)
Waarop zijn de onderhandelingen met Carinova nu precies vastgelopen?
3)
Uit berichtgeving in de pers begrijpen wij dat het college van Deventer welwillend to Carinova stond,
maar dat de overige gemeenten deze welwillendheid niet deelde.
Wat was de rol van de gemeenten Olst, Wijhe, Raalte en Zuthpen in de onderhandelingen?
4)
Samenwerking tussen gemeenten leidt tot het verlies van 480 banen in Deventer.
Zijn er afspraken gemaakt over baangaranties, zo ja wat houden deze garanties in?
5)
Gaat het college het verlies van banen opvangen door alpha hulp constructies?
6)
De continuiteit van zorg komt onder druk te staan, hoe gaat het college ervoor zorgen dat clienten hun zorg behouden?


Vergelijkbare berichten