Deventer Sociaal stelt vragen over plus OV

De schoolvakantie is weer achter de rug. Voor het zoveelste jaar op rij werden we geconfronteerd met de problemen rondom het leerlingenvervoer in Deventer en omgeving. Sinds er vanuit het Rijk is besloten dat het vervoer voor leerlingen aanbesteed moet worden, zien we een jaarlijks terugkomende chaos. Vorig jaar heeft onze fractie ook al aandacht gevraagd voor deze problematiek. Het college heeft destijds verbeteringen toegezegd om de problemen dit jaar voor te zijn. De raad ontving nog tijdens het zomerreces een mededeling waarin het college aangaf al het mogelijke te doen om de problemen op te lossen.

https://deventer.raadsinformatie.nl/modules/8/Ontvangen%20van%20B%26W/409039

Ondanks de extra inzet van menskracht en middelen stonden er in de eerste week
ruim 40 kinderen tevergeefs te wachten op vervoer naar school en nog dagelijks ontvangt onze fractie meldingen van kinderen die niet worden opgehaald.
Plus OV is telefonisch zeer slecht bereikbaar, wachttijden van 60 minuten of meer zijn geen uitzondering. De fractie van Deventer Sociaal vind het onbegrijpelijk dat men er ondanks alle ervaringen van de afgelopen jaren niet in slaagt om het leerlingenvervoer op orde te hebben bij de start van het nieuwe schooljaar.

Onze fractie heeft onderstaande vragen gesteld en voor 13 september een gesprek aangevraagd met de wethouder.

1)
De directie van Plus OV laat in een reactie aan de Stentor weten niet ontevreden te zijn,
terwijl er ruim 40 kinderen niet zijn opgehaald of teruggebracht op de eerste schooldag.
Deelt het college deze mening?

2)Wat is er na de aanbesteding bij Plus OV gedaan om deze problemen te voorkomen? Is er gesproken over de communicatie met ouders en de bereikbaarheid van Plus OV in de
aanloop naar het nieuwe schooljaar?
3)
Is er bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer voldoende aandacht geweest voor deze problematiek, bij wie ligt de verantwoordelijkheid om tijdig contact met de ouders op te nemen om kennis te maken en afspraken te maken over de haal en brengtijden?
4)
Wat verstaat het college onder tijdig contact opnemen?
Ouders kregen nu een dag van tevoren (zondag) te horen hoe laat hun kind op maandagochtend zou worden opgehaald.
5)
Er bestaat binnen de huidige wetgeving een mogelijkheid om bindende prestatieafspraken te maken met de vervoerder, zijn er afspraken met Plus OV gemaakt?
Wat houden deze afspraken in?
Zo nee, is het college bereid om in voorbereiding op de volgende aanbestedingsronde meer aandacht te besteden aan prestatieafspraken met de vervoerder.

Vergelijkbare berichten