Speelgoedmuseum hoe nu verder,

In 2014 heeft de gemeenteraad besloten, om partijen in Deventer te vragen mee te denken over de toekomst van het speelgoedmuseum.
Het uitgangspunt hierbij was, kijken naar de mogelijkheden van een permanent speelgoedmuseum, op een andere locatie dan de huidige locatie.

Deze handschoen is door partijen met verve opgepakt, en heeft geleid tot vier zeer uiteenlopende voorstellen.

Te weten :
1: Sesem, locatie oude bibliotheek op de Brink
2: NV Bergkwartier, locatie Mariakerk
3: BAX, locatie Hegius
4: De Speeldoos, locatie Schouwburg

De voorstellen zijn op 9 juli jl. aan de raad gepresenteerd.
Hierop heeft de raad besloten om een haalbaarheidsonderzoek naar de voorstellen te laten uitvoeren.

Tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november, moet er worden besloten over hoe nu verder te gaan met het Speelgoedmuseum.
Het onderzoeksbureau adviseert de raad nu te kiezen voor twee varianten, om deze vervolgens nader uit te werken.
De fractie van Deventer Sociaal kan zich niet vinden in dit advies. De raad heeft een serieus verzoek gedaan aan partners in de stad.

Er is veel tijd besteed aan het uitwerken van de vier varianten, en er moeten nog veel zaken nader worden uitgewerkt, eer de raad een weloverwogen keuze kan maken voor een of twee varianten.
De fractie van Deventer Sociaal zal daarom morgen bij de begrotingsbehandeling een amendement indienen.

In dit amendement vragen we om een nader onderzoek naar alle varianten, zodat de raad voorafgaand aan de behandeling van de Voorjaarsnota een afgewogen besluit kan nemen.
Tevens stellen we voor om het Speelgoedmuseum in 2016 open te houden op de huidige locatie, totdat er daadwerkelijk een besluit is genomen over de toekomst van het Speelgoedmuseum in Deventer.

2015-11-11 Amendement DS Schmidt – Speelgoedmuseum

speelgoedmuseumdeventer

Vergelijkbare berichten