Met alle winden meewaaien?

De fractie van Deventer Sociaal vindt het altijd goed als er aandacht is voor milieuvriendelijke technieken om energie op te wekken. Vandaar dat we positief kritisch hebben gekeken naar het initiatiefvoorstel van Groen Links. Dit voorstel wil, naar aanleiding van de positieve uitkomst van een enquête naar de huidige windmolens, het aantal uitbreiden.

Het was dan wat Deventer Sociaal betreft, een welkome inbreng om in elk geval de discussie op gang te brengen, want eerlijk is eerlijk: het college van Deventer heeft weinig initiatief op het gebied van duurzaamheid, milieu en klimaat.

Wat Deventer Sociaal duidelijk is geworden is dat er verschillende verregaande onderzoeken zijn waaruit blijkt dat windenergie niet rendabel is. In Duitsland is door de groen-linkse krant TAZ gepubliceerd uit een onderzoek van het Bundesverbandes Windenergie onder 175 windmolenparken dat daar alle zeilen moeten worden bijgezet om zelfs maar break-even te komen. De helft van alle parken draait zo slecht dat investeerders blij mogen zijn als ze over 20 jaar hun geld met inflatieverlies terug zien. 37% van de parken liet een negatieve cash-flow zien, de inkomsten van de windmolens waren lager dan de rente- en aflossingskosten. Helaas heeft de “groene” industrie hier vaker last van, werken met aannames en rammelende klimaatmodellen. In dit onderzoek bleek dat de verwachte windindex vaak veel hoger was dan de uiteindelijke meteorologische condities. In andere woorden het wordt vaak rooskleuriger voorgespiegeld dan het in werkelijkheid is.

Richard Tol, hoogleraar economie aan de universiteit van Sussex en hoogleraar klimaateconomie aan de Vrije Universiteit heeft gepubliceerd dat windenergie veel te veel geld kost en de technologie nooit rendabel is te krijgen. De hoogleraar ziet meer heil in zonne- en bio-energie.

Het Max Planck instituut heeft aangetoond dat windmolens op land 20 – 25% minder opbrengen dan de geplande energieopbrengst.

Landen als Denemarken en Duitsland schroeven de subsidies in windenergie terug, vanaf de jaren 70 is er in die landen heel veel subsidie aan windenergie uitgegeven maar nooit werd dit rendabel.

Niet alles in meetbaar en op korte termijn in geld uit te drukken. Het milieu is van onschatbare waarde voor de levensmogelijkheden van toekomstige generaties. De fractie van Deventer Sociaal is daarom alleen voor een onderzoek als van te voren bekend is wat de huidige kosten en opbrengsten zijn van de windmolen die er al staan. Wat het draagvlak is als wordt gevraagd wat vindt u ervan als er 5 of 6 of meer windmolens komen? En wat als die windmolens dan 200 meter hoog worden omdat ze anders niet rendabel zijn? Dan is niet alleen het draagvlak belangrijk maar ook de opbrengst aan schone lucht hoeveel minder vuile lucht brengen de extra windmolens? Daarnaast ook de invloed op natuur en milieu van extra windmolens, wat doet het met de dieren? Er staan nu 2 windmolens die gelukkig veel minder invloed hebben op de vogeltrek dan aanvankelijk werd gedacht maar wat betekent het als er nog drie windmolens worden bijgeplaatst kunnen vogels er dan nog steeds omheen vliegen?

Kortom, kijk goed naar het rendement, de kosten, de opbrengst en de milieueffecten, voordat je aan nieuwe windmolens begint. Ook de locatie is aanleiding voor discussie.

Wij vinden dat naast inzet van windmolens Deventer zich ook veel meer moet gaan inzetten voor nieuwe technieken, op het gebied van wind, water zonne-energie en aardwarmte, daarnaast isolatie in woningen en verduurzaming van mobiliteit.

Samen met Groen links zullen wij binnenkort een aangepast initiatiefvoorstel indienen.

Vergelijkbare berichten