VREEMD ?

Vreemd is het als je in de krant leest dat een aantal mensen bij de SP Deventer opstapt, alweer.
Of is vreemd het verkeerd gekozen woord, lag het in de lijn der verwachting ?

Is het vreemd dat de landelijke SP heeft aangegeven aan de huidige SP-afdeling in Deventer dat de kans klein is op het meedoen aan de verkiezingen in 2018 ?
Nee dat is helemaal niet vreemd, dit is namelijk ook aan de afdeling medegedeeld in 2013.
Toen waren het de mensen die nu Deventer Sociaal zijn die alles op alles hebben gezet om mee te mogen doen omdat ook toen de SP Deventer
uit een diep dal moest komen.

In plaats van de handdoek in de ring te gooien hebben we de afdeling weer op de kaart gezet,
aan alle eisen voldaan en een goede campagne gedraaid met een historische vier zetels.

Maar waarom dan toch opstappen na die goede verkiezingen in 2014 ?

Dat heeft ironisch genoeg hoofdzakelijk te maken met dezelfde groep mensen die nu is opgestapt, de nieuw gevormde lijst Kelder nu overgegaan in Nieuw Links.
Zelfs voor en tijdens de campagne, crisisberaden, afspraken en “handshakes” ten spijt, bleek kort daarna dat professioneel samenwerken en politiek bedrijven niet meer mogelijk was.
Dit was de druppel voor de huidige mensen van Deventer Sociaal om te breken met de SP.

Was het alleen deze groep mensen die ons heeft doen besluiten op te stappen ?
Nee dat was het niet.

We kregen ook meer en meer moeite met de handelwijze van de landelijke SP zowel intern als extern.
Intern was het overheersende gedrag en extern de alles-of-niets-politiek van de SP.

Lokaal wilden we sociaal progressief beleid voeren, “samenwerken waar kan en kritisch zijn waar moet”.
Dit heeft ertoe geleid dat we als afdeling weer serieus genomen werden.

Waarom niet de zetels ingeleverd ?

De huidige fractieleden van Deventer Sociaal hebben de zetels niet ingeleverd omdat er geen vertrouwen was om deze zetels af te staan aan de mensen die toen zijn blijven zitten.
Nu blijkt hoe juist dit besluit is geweest.
De SP-fractie heeft in de afgelopen drie jaar niets gedaan voor de mensen in Deventer !

We breken niet met het sociale gedachtegoed, we vinden namelijk dat je wat met de zetels moet doen en er niet zit om het zitten.

Dus hoezo verraders, zetelrovers en plucheplakkers ?

We hebben nu drie jaar lang aan kunnen horen hoe de SP Deventer elke mogelijkheid heeft aangepakt om ons als Deventer Sociaal uit te kunnen maken voor verraders en zetelrovers.
Dit was hun voornaamste zo niet enige inbreng binnen de raad.

En wat zijn nu de feiten ?

Zetelroof, als je het woord roof graag wilt gebruiken, inderdaad we hebben de zetels meegenomen, roof of verkiezingsbelofte waarmaken ?
De huidige fractie van Deventer Sociaal heeft tijdens de campagne beloofd om zich in te zetten voor de inwoners van de gemeente Deventer.

Dit is gebeurd in raadsdebatten en in de vorm van moties en amendementen die zijn ingediend op minimabeleid, milieu, cultuur, onderwijs
en niet te vergeten het initiatiefvoorstel voor regelarme bijstand evenals het constructief meedenken en anticiperen op de politieke werkelijkheid in Deventer.
Dit doe je dus door aanwezig te zijn en je te laten horen op de plek waar het er het meest toe doet, in de raadszaal waar de besluiten genomen worden.
Dit heeft de SP-fractie Deventer structureel nagelaten.
Om een markant voorbeeld te noemen : Terwijl de gehele raad debatteerde over de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp stond de achterban van de SP
hier tegen demonstreren maar schitterde de SP-fractie in dit debat door afwezigheid.

Verraad ?

Verraad is een groot en onaangenaam woord.
Wat is verraad, is verraad bv zetels meenemen waarvan je weet dat er dan wat mee gedaan wordt en dat ook laat zien ?
Of is verraad plucheplakken zonder iets te doen ?

De dhr. Kelder claimt dat we de zetel die de dhr. Kelder nu meeneemt niet zouden weigeren en daarmee dus de vierde zetel accepteren, we geven hierbij aan dat Deventer Sociaal graag meewerkt en meedenkt om deze zetel bij de SP te houden zodat de SP alsnog de kans krijgt om er wat mee te doen als dhr. Kelder deze opgeeft.

Wat is verraad en wat is kiezersbedrog ……..

We zullen ons blijven inzetten voor een progressief sociaal Deventer.

De kiezer heeft hierin het laatste woord.

Het team van Deventer Sociaal.

 

Vergelijkbare berichten