Initiatiefvoorstel : experiment “regelarme bijstand”

Initiatiefvoorstel : experiment “regelarme bijstand”

De fractie van Deventer Sociaal vraagt zeer regelmatig aandacht voor de wijze waarop de gemeente Deventer op dit moment uitvoering geeft aan de re-integratie en uitvoering van de participatiewet. Onze fractie wordt regelmatig benaderd door inwoners met een WWB uitkering over hun plichten. Er heerst een breed gevoel van onbehagen over de wijze waarop er…

Afvalstoffenheffing en meer:

Afvalstoffenheffing en meer:

Deventer-Sociaal heeft samen met D66 in december een motie ingediend voor verlaging van het vaste tarief afvalstoffenheffing. Dit omdat wij vinden dat als inwoners zo goed meedoen en veel minder afval aanbieden dit ook beloond moet worden en de tarieven naar beneden moeten i.p.v. zoals het college wilde omhoog. Deze motie is door de gemeenteraad…

Meedoen ?

Meedoen ?

Bent u nou ook iemand die interesse heeft in de politiek of het gewoon belangrijk vindt om te weten wat er zich zoal voordoet in uw gemeente ? Bent u iemand die zich wil inzetten voor uw gemeente en zijn inwoners ? Vindt u bijvoorbeeld ook dat het nodig is dat er een “Sociale Waakhond”…

Kamervragen Stadhuiskwartier Deventer,

Vandaag verscheen het bericht dat tweede kamerlid Anne Mulder (VVD) vragen heeft gesteld aan staatssecretaris Lodewijk Asscher (PvdA) over de onderbetaling en het verdwijnen van de Poolse werknemers van de bouwplaats Stadhuiskwartier in Deventer. De fractie van Deventer Sociaal heeft hierover na berichtgeving in de Stentor tot tweemaal toe vragen gesteld aan het college van…