citizen-bike-162104_960_720

Fietsparkeren in Deventer

Het college stelt voor om € 900.000 plus € 85.950 van Fiets in de Keten en € 100.000 uit Beter Benutten te investeren in onbewaakte plekken om fietsen te stallen.

Deventer Sociaal is blij dat er een toename is van het aantal mensen dat op de fiets naar de binnenstad komt. Het lijkt logisch daarvoor mogelijkheden te scheppen de fiets ook bewaakt dichtbij de binnenstad te stallen. In het voorstel is sprake van 800 vervangende plekken en 700 nieuwe plekken.
Deventer-Sociaal wil dat er naast deze plekken ook weer een bewaakte stalling aan de IJsselkant komt in de cultuurdriehoek. (omgeving Lamme van Diezeplein – Stromarkt) Dit wordt ook benadrukt door de fietsersbond.
Gisteren hebben we de wethouder gevraagd hoeveel onbewaakte plekken daarvoor moeten wijken.
Het antwoord van de wethouder was dat een bewaakte fietsenstalling die zeker in de cultuurdriehoek 18 uur per dag open moet zijn ongeveer € 200.000 per jaar gaat kosten. Met andere woorden dat is structureel dan komen er geen onbewaakte plekken bij.

We zetten daar een kanttekening bij 18 uur per dag open zijn ongeveer 6 arbeidsplaatsen. Als die ingevuld worden door mensen die nu een WWB-uitkering hebben scheelt dat de gemeente 6 uitkeringen en ook de trajecten die worden ingezet om iemand aan het werk te helpen vervallen. Als de gemeente flexibel met potjes zou schuiven is het dus helemaal niet zo duur een fietsenstalling te bewaken! Daar komt de bureaucratie om de hoek kijken . De fractie van Deventer Sociaal  kan zich daar vreselijk over opwinden want het gaat hier om Deventer, om de inwoners en niet om potjes!

Handhaving: de gemeente gaat het niet verbieden fietsen te stallen waar dan ook, behalve op 2 plaatsen. – Voor de (gewezen) V&D en in de Keizerstraat. Daar handhaaft Cambio (neemt de fietsen mee) Handhaving elders wordt te arbeidsintensief en te duur volgens college. Er komen wel borden in de steegjes dat er geen fietsen mogen worden gestald.

Heeft het zin om meer onbewaakte plekken te creëren om fietsen te stallen als er zoals aangegeven door het college niet gehandhaafd gaat worden?

De fractie van Deventer Sociaal gaat er wel vanuit als we het aantal (on)bewaakte fietsenstallingen uitbreiden dat er dan minder wild geparkeerd wordt en er ook minder gehandhaafd hoeft te worden. Hoe meer rekken, hoe meer er keurig geparkeerd wordt.
Al met al lijkt er een meerderheid vóór het nieuwe plan al heeft bijna elke fractie wel kanttekeningen, de VVD heeft aangegeven het een slecht plan te vinden. We vinden het een goede zaak dat er voor fietsers plaatsen komen waar de fiets neergezet kan worden om zo de “verrommeling” tegen te gaan maar zetten wel kanttekeningen bij het bedrag, daarvoor hadden we minstens een extra bewaakte stalling verwacht.

 

Vergelijkbare berichten