Windturbines

Op 22-5-2024 heeft de gemeenteraad over de nieuwe programmeringsafspraken ‘windturbines’ gestemd.

Onze fractie heeft tegen dit voorstel gestemd.

We hebben het hier niet over een paar paaltjes die we zo weer kunnen verplaatsen.

De voor nu geplande turbines staan er voor minimaal 30 jaar!

Er is nog veel onduidelijk over de effecten en de gevolgen voor de omwonenden, de omgeving en de natuur.

Onze fractie vind het daarom onverantwoord om vooruitlopend op de uitkomsten van RIVM onderzoeken naar afstandsnormen, gezondheidseffecten en slagschaduw dit verregaande besluit te nemen.

De raadsvergadering is live te volgen / terug te kijken via

https://deventer.raadsinformatie.nl/vergadering/1166336/Raadsvergadering%2022-05-2024


UPDATE-

In ieder geval nog een plek aan tafel

Gisterenavond 22 mei is het laatste debat over windturbines gevoerd in de gemeenteraad.

Een ruime meerderheid van de raad heeft ingestemd met de programmeringsafspraken met de provincie.

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/14154915/1/2024-275+Programmeringsafspraken+windenergie+Deventer+-+getekend?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1L9mUCNBUl5EqhQ_vlubcp6YisyShWxNzaxa8QFAbz5OdgL5QFsXOWqZU_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

De provincie heeft nu de volledige regie over het proces naar zich toegetrokken.

Dat geldt ook voor het verdere participatie met onze inwoners.

Onze fractie heeft de wethouder hierover bevraagd in een eerdere sessie. De wethouder gaf destijds aan bereid te zijn om in de vervolggesprekken met de provincie de zorgen van onze inwoners mee te nemen en over te brengen.

Over de manier waarop hij dit wilde doen bleef de wethouder wat ons betreft te vaag.

Daarom hebben een motie ingediend waarin we het college hebben oproepen om voorafgaand aan de halfjaarlijkse gesprekken met de gedeputeerde van de provincie eerst in gesprek te gaan met omwonenden en andere belangengroepen.

Op deze manier hebben we in ieder geval geborgd dat onze inwoners een structurele plek aan tafel krijgen en dat hun zorgen bij de juiste persoon terecht komen.

Tevens houden we als raad ook nog zicht op de manier waarop de provincie nu uitvoering gaat geven aan het participatieproces met onze inwoners.

De motie mocht na enkele kleine aanpassingen gelukkig rekenen op unanieme steun.

De motie

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/14169266/3/2024-05-22+Motie+DS+-+Uitwerken+Participatie+gem+Deventer+-+AANGENOMEN?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3SPnszYTPhny3hUnjq03_boAZxRlu-QpNrLV958_ZjDn1dAzxhXtkRWqE_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

Vergelijkbare berichten