De Visie Hoogbouw: een goed begin, maar nog half werk

Op woensdag (17-4-2024) is in de gemeenteraad van Deventer de ‘Visie op Hoogbouw’ behandeld.

In deze visie worden voor de toekomst door middel van een Hoogbouw Effect Rapportage (HER) kaders en voorwaarden gesteld waaraan hoogbouw in de stad, de dorpen en in het buitengebied moet voldoen.

Ondanks dat we in de visie veel positieve punten en uitgangspunten kunnen vinden, was onze fractie toch genoodzaakt om tegen de visie te stemmen.

Er zijn een aantal punten waarin onze fractie zich niet kan vinden.

Allereerst gelden de nieuwe kaders en voorwaarden alleen voor nieuwe toekomstige projecten. Er wordt zelfs aangegeven hoe hoog in bepaalde delen van de stad de hoogbouw mag worden. Een aantal partijen in de raad wil dit repareren met een Virtual Impact Analyse (VIA). Op zich is het positief dat daarmee het aantal zichtlijnen waaraan deze hoogbouw wordt getoetst wordt uitgebreid. Zo blijft een ontsierende skyline van reeds in uitvoering zijnde plannen Deventer bespaard.

Onze fractie vindt dat een VIA geen HER is en dat je op deze manier eerst met een appel en dan met een peer probeert zaken langs de meetlat te leggen. Bij de HER worden namelijk ook zaken als zon- en schaduwwerking en de privacy meegenomen, wat bij de VIA niet zo is. Concreet betekent dit bijvoorbeeld voor de bewoners van de Raambuurt, dat als de geplande hoogbouw daar niet de Bergkerk aan het zicht onttrekt er dus gebouwd kan worden. Maar helaas wel de andere factoren in de maag gesplitst krijgen, omdat die niet onder de VIA vallen. Daarnaast valt deze geplande hoogbouw ook buiten de kaders die in de visie zijn opgeschreven. Als het kalf verdronken is, dempt men de put blijkbaar.

Ook wordt er in deze visie opnieuw gestrooid met allerlei mogelijke hoogbouwlocaties. Dit is met name wrang voor de bewoners van de Rozengaarderweg. Die worden voor de tweede keer met hersenspinsels geconfronteerd terwijl het overleg over de toekomst van het gebied nog maar net is begonnen. Weer een slecht voorbeeld van een participatietraject. Door de visie zal voor dit kleine gebied nu een hoogbouwgrens van 40 meter gelden, terwijl dit voor de rest van de Voorstad 10 meter zal zijn. Een poging van onze fractie en ook de ChristenUnie om deze vreemde, niet onderbouwde en wel heel erg op zaken vooruitlopende realiteit terug te draaien haalde het helaas niet.

We hopen maar dat de ‘Visie Hoogbouw’ ondanks deze valse start, zijn beloftes waarmaakt en voor de toekomst een goede basis is om hoogbouwplannen in goede banen te leiden.

We zullen dit in de toekomst positief, maar kritisch blijven volgen.

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/13998059/1/2024-78+Visie+op+hoger+bouwen+in+Deventer+feb-2024

Vergelijkbare berichten