Terug bij af bij de hulp aan dak- en thuisloze jongeren?

In de afgelopen jaren heeft onze fractie regelmatig aandacht gevraagd voor de dak- en thuisloze jongeren in onze gemeente.

Recent ontving de gemeenteraad de tussenrapportage “Plan van aanpak Jongeren in een kwetsbare positie”.

Aanleiding voor dit plan van aanpak was de Regionale verkenning “Het maximale doen om dak -en thuisloosheid bij jongeren te voorkomen” en de motie Deventer Zwerfjongeren vrij.

Motie ‘zwerfjongeren vrij’

Opvallend was dat er bij deze tussenrapportage geen update zat met de huidige stand van zaken rondom de 61 jongeren die eerder als dak- en thuisloos in beeld waren bij de gemeente en ook zijn benoemd in de regionale verkenning. Uit de beantwoording op vragen blijkt, dat niemand weet wat er met deze jongeren is gebeurt, waar ze nu verblijven en of ze daadwerkelijk geholpen zijn aan huisvesting of met andere vorm van hulp.

Van de maatwerkondersteuning via het jongerenloket blijkt in de praktijk dus weinig tot niets terecht te zijn gekomen.

Tot onze grote verbazing lijkt het college nu ook weer af te wijken van de eerder door de raad vastgestelde definitie over wat een dak- en thuisloze jongere is.

Deze keuze kan grote gevolgen hebben voor de eerder door ons ingediende motie, die eind van dit jaar uitgevoerd moet zijn. Deze ontwikkelingen zijn zorgwekkend.

Alle afspraken die eerder met de raad zijn gemaakt lijken vergeten, het college moddert door en de kwetsbare jongeren hebben nog steeds het nakijken.

Daarom hebben we samen met de VVD de volgende vragen aan het college gesteld.

Onze vragen

Vergelijkbare berichten