Ontoereikende Energievisie

Met forse tegenzin voelden wij ons afgelopen woensdag (20-3-24) verplicht om tegen de energievisie 2024-2026 te stemmen.
We onderkennen de urgentie van de energietransitie, maar die verdient een betere visie.

Het ontbreekt deze energievisie aan participatie met partners, ambities en een concrete inbedding van de klimaatraad en de programmeringsafspraken van de provincie.
In de aanloop naar de raadsvergadering bleek bijvoorbeeld dat zowel de coöperaties als MKB Deventer hierin niet betrokken zijn. Een zorgelijk patroon van gebrek aan participatie in Deventer is al wel bekend, maar dat zelfs de sleutelfiguren in onze lokale energietransitie niet bij het maken van beleid, betrokken worden raakt toch echt de haalbaarheid van deze energievisie.
Dat de energietransitie urgent is, is voor onze fractie geen punt van discussie.

We zijn daarom ook geschrokken van de naar-beneden-gestelde ambities in deze energievisie, bijvoorbeeld om pas in 2050, CO2 neutraal te zijn. Onderzoek toont aan dat het hard nodig is om te streven naar een CO2 neutrale gemeente in 2030 en onze fractie begrijpt deze lage ambitie dan ook niet.
Zelfs met de doelstelling om in 2050 CO2 neutraal te zijn, is het belangrijk om de transitie gezamenlijk met alle inwoners vorm te geven. Momenteel werkt een klimaatraad, een groep van 129 inwoners, aan een aantal adviezen voor de toekomst van de energietransitie in Deventer. Onze fractie vindt het zeer vreemd dat de gemeenteraad nu een energievisie gaat vaststellen die over een paar maanden weer gewijzigd moet worden voor de uitkomsten van de klimaatraad.
Tot slot hebben we natuurlijk nog de provincie Overijssel die momenteel met de gemeente werkt aan programmeringsafspraken voor het plaatsen van windmolens. De wethouder is niet bereid gebleken om nieuw windbeleid te verwerken in de energievisie en wil ook de afspraken met de provincie niet toevoegen, ook niet als deze afspraken de visie op korte termijn wijzigen. Dit is een onacceptabele houding omdat hierdoor alle regie vanuit het provinciebeleid blijft komen.

Een energievisie maak je samen met inwoners en stakeholders.
Dit leidt normaal gesproken tot haalbare, maar toch noodzakelijke ambities op basis van wetenschappelijke inzichten. Dat het de gemeente Deventer niet lukt om dit in een energievisie te krijgen is weinig hoopvol. We helpen het college hopen dat deze energievisie voldoende is voor de toekomst van Deventer. De geamendeerde energievisie is door een meerderheid in de gemeenteraad aangenomen.

Link raadsvergadering 20-3-24 – https://deventer.raadsinformatie.nl/vergadering/1156714/Raadsvergadering%2020-03-2024

Link raadstafel met Kevin Peeters 13-3-24 – https://deventer.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1156462/Raadstafel_13-03-2024

Vergelijkbare berichten