-Klachtenbehandeling BAD- (Budget adviesbureau Deventer)

Het BAD was verantwoordelijk voor beschermingsbewind in de gemeente Deventer.

Inmiddels is het BAD door de rechtbank Overijssel op non-actief gesteld voor de uitvoering van beschermingsbewind.

De raad heeft samen met het college een opdracht gegeven voor een onderzoek naar het beschermingsbewind bij het BAD.

Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat de cliënten van het BAD waarschijnlijk een drempel voelden om met hun klachten richting de gemeente te komen.

Omdat de gemeente zelf deze cliënten ondersteunde.

Onze fractie vindt het belangrijk dat alle klachten, meldingen en signalen ook terecht komen bij het BAD.

Daarom hebben wij de volgende technische vragen aan het college gesteld:

Is bekend of er bij het aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg, BAD, Het Onafhankelijke Klachtenmeldpunt, Konnected en de Adviesraad Sociaal Domein Deventer signalen, meldingen of klachten zijn binnengekomen over het beschermingsbewind bij het BAD?

Zo ja, bij wie is er gemeld, aan welke meldingen of klachten moeten we dan denken?

Zo ja, met wie is deze informatie gedeeld en wat is hierop het vervolg geweest?

Zijn er afspraken gemaakt over een terugkoppeling?

Hoeveel meldingen/ klachten zijn er daadwerkelijk in behandeling genomen en met welk resultaat?

Meer over BAD

Vergelijkbare berichten