Pauzeknopjes en puzzelstukjes

De afgelopen weken is de Deventer politiek voornamelijk druk geweest met vergaderen over de toekomstplannen van het Burgerweeshuis.

Terwijl alle plannen gericht waren op een nieuwe start op het Havenkwartier, kwam het college plotseling met het voorstel voor een ‘wandelgangenvariant’.

Op de valreep moest alsnog onderzocht worden of er toch geen mogelijkheid is om zowel de Schouwburg als het Burgerweeshuis in hetzelfde pand te huisvesten.

Ondertussen stroomde de politieke tribune in het gemeentehuis bij iedere vergadering vol met betrokken Deventenaren.

Op een enkeling na, hielden ze ieder op eigen wijze een vurig pleidooi voor een zelfstandig volwaardig poppodium. Ook deskundigen roerden zich in het debat. Hun advies aan het college van B&W was duidelijk.

In geen enkele gemeente is het gelukt om binnen de begroting een schouwburg en een volwaardig poppodium te exploiteren. De goede voorbeelden uit andere gemeenten, die door de wethouder Cultuur werden aangehaald, bleken in de praktijk toch niet zo’n succes te zijn.

Tijdens het raadsdebat over het Burgerweeshuis, werd duidelijk hoe groot de verdeeldheid is binnen de coalitie in Deventer.

Terwijl we bij D66 en de PvdA wel de wil zien om door te pakken, ligt dat bij het CDA en Gemeentebelang echt anders.

Na jaren van praten en onderzoeken willen of durven deze partijen nog steeds geen besluit nemen en wordt er weer gekozen voor uitstel.

In de Haagse politiek gebruikt men zogenaamde ‘geitenpaadjes’ om moeilijke besluiten eindeloos voor zich uit te schuiven.

Op lokaal niveau doen partijen dit nu ook, ze noemen het hier het verzamelen van ‘puzzelstukjes’ en ‘pauzeknopjes’ indrukken.. maar het effect is hetzelfde.

Weer uitstel voor het plan van het Burgerweeshuis en wederom geld uitgeven voor het zoveelste onderzoek waarvan niemand het nut nog inziet.

Het belang van cultuur staat met mooie woorden omschreven in coalitieakkoord en voorlopig blijft het daar ook bij.

Fractievoorzitter |
📱 0638334028 |
📧 k.schmidt@deventer.nl

-Kitty Schmidt

Vergelijkbare berichten