Contant betalen aan publieksbalie gemeente Deventer

Deventer Sociaal wil dat de website van de gemeente Deventer wordt aangepast i.v.m. contante betalingen aan de publieksbalie.

Het is mogelijk bij uitzondering contant te betalen bij de publieksbalie maar op de website van de gemeente staat dat er alleen gepind kan worden.

Deventer Sociaal vindt dat de website moet aangeven wat de mogelijkheden zijn en niet wat het makkelijkste is voor de gemeente. De website mag geen onduidelijkheden opleveren als contant betalen bij uitzondering mogelijk is dan moet dat vermeld worden.

Onze technische vragen:

Beantwoording vragen over de betalingsmogelijkheden bij de gemeente van Deventer Sociaal

Ruim 3 jaar geleden heeft de gemeente Deventer besloten om geen cash geld meer te accepteren bij de publieksbalies.
De fractie van Deventer Sociaal heeft begrip voor dit besluit en begrijpt de overwegingen.
Toch zijn er nog steeds uitzonderlijke situaties waarin het voor een inwoner niet mogelijk is om met de pinpas te betalen.

Onze fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Hoe vaak is het in de afgelopen 3 jaar voorgekomen dat betaling met de pinpas niet mogelijk was?

In de afgelopen 3 jaar zijn er ongeveer 100.000 inwoners voor een paspoort, ID-kaart, rijbewijs of uittreksel bij team Publiekscontacten geweest. Deze producten leveren de grootste bijdrage aan de legesinkomsten van de gemeente. We houden geen registratie bij van de keren dat een burger of ondernemer niet met pinpas kan betalen. Wél weten we hoe vaak we contant geld accepteren als er geen andere oplossing (zie beantwoording vraag 2) mogelijk is. Tussen 1 januari 2015 – toen we de regeling invoerden – en 31 december 2017 is dit iets meer dan 700 keer voorgekomen. Overigens zijn dit niet alleen betalingen bij team Publiekscontacten; ook de gemeentelijke deurwaarder en de markt- en havenmeesters nemen af en toe contant geld in ontvangst.

2. Wat gebeurt er op het moment dat deze situatie zich voordoet?

Als een inwoner of ondernemer bij Publiekscontacten niet met pin kan betalen, wordt er altijd gezocht naar een oplossing. Als iemand geen pas meer heeft (alles is kwijt of gestolen), sturen we in sommige gevallen een factuur. Als iemand onder bewind staat kan betaling vaak rechtstreeks met het BAD geregeld worden. Als deze alternatieven echt niet mogelijk zijn accepteren we contant geld.

3. Is er een mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van de normale procedure?
Zo nee, is het college bereid om in uitzonderlijke gevallen te kijken naar andere opties?

Zoals onder punt 2. beschreven wijken we geregeld af van de procedure. Voorop staat dat we altijd een oplossing proberen te vinden met de klant.

Onze schriftelijke vragen:

College van Burgemeester en Wethouders

Deventer, 22 februari 2018
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex. art 46 RvO over aanpassing website i.v.m. cash betalen aan de balie .

Geacht College,
De fractie van Deventer Sociaal heeft eerder technische vragen gesteld over de mogelijkheid om cash te betalen bij de balie Publiekscontacten.
Wij hebben van u als antwoord gekregen dat indien er niet met pin betaald kan worden er wordt gezocht naar een oplossing, bijvoorbeeld het sturen van een factuur, of rechtstreeks regelen via het BAD. Als deze alternatieven niet mogelijk zijn wordt contant geld geaccepteerd. (zie ook bijlage voor vragen en antwoorden)

Op de website van de gemeente Deventer staat het echter anders vermeld, daar staat onder wat heeft u nodig bij de aanvraag: punt 4: Uw pinpas. U betaalt bij de aanvraag en kunt alleen met PIN betalen.
De fractie van Deventer Sociaal heeft gemerkt dat dit punt tot onvrede leidt bij inwoners.
Daarom heeft de fractie van Deventer Sociaal de volgende vragen:
1) Gaat de gemeente Deventer de website aanpassen zodat duidelijk is dat er in uitzonderingsgevallen ook contant betaald kan worden?
2) Zo ja, op welke termijn wordt de website aangepast?
Fractie Deventer Sociaal, gemeenteraad Deventer

 

Vergelijkbare berichten