In maart stelden de fracties van VVD en Deventer Sociaal het college voor het eerst vragen over de situatie bij de Werkmakelaar Oost. Ondertussen is het juni en is het faillissement van de werkmakelaar uitgesproken. Mede naar aanleiding van onze vragen heeft de wethouder een evaluatie laten uitvoeren naar de gang van zaken bij de…

En nu verder,

En nu verder,

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft gisteren 12- juli -2017 per motie besloten de samenwerking met het college voort te zetten.Onze fractie heeft deze motie niet gesteund. Dit besluit is op een democratische wijze genomen en dat zullen we respecteren. Deventer is niet gebaat bij frustratie van het politieke proces. De fractie van Deventer Sociaal…