Stemgedrag

Deventer Sociaal vindt het belangrijk dat er gekeken kan worden naar en gecontroleerd kan worden op wat een politieke partij zegt en wat ze doen.

Wij hebben daarom voor u een overzicht gemaakt met alle Moties  die door ons sinds de oprichting in 2014 zijn ingediend / mede ingediend of gesteund.

We hebben natuurlijk ook regelmatig tegen voorstellen gestemd, ook dat is te zien in onderstaand overzicht.

Deze pagina zal spoedig geupdate worden met alle moties die we hebben ingediend, mede ingediend, gesteund of niet gesteund in de periode 2018-2022


2014-2018

Door Deventer Sociaal ingediend:

Motie Onafhankelijk klachtenafhandeling  ( aangenomen )  Zie motie

Motie Inzicht risico’s WMO en Jeugdzorg ( aangenomen )  Zie motie

Motie Mogelijke onderbetaling Stadhuiskwartier ( aangenomen ) Zie motie

Motie Ondersteuning adviesraden ( aangenomen )Zie motie

Motie Bewindvoering ( aangenomen ) Zie motie

Motie Vinger aan de pols BAD ( aangenomen ) Zie motie

Motie Verklaring omtrent gedrag voor schuldhulpmaatjes ( aangenomen ) Zie motie

Motie Beslag op inkomen ( aangenomen )  Zie motie

Motie Kansen voor kinderen  ( verworpen )  Zie motie 

Motie Ophalen grofvuil ( verworpen ) Zie motie 


Moties mede ingediend door Deventer Sociaal :

Motie Mobiliteitspool zorg en jeugdzorg ( aangenomen ) Zie motie

Motie Stresstest Jeugdzorg ( aangenomen ) Zie motie

Motie Deventer Werktalent ( aangenomen ) Zie motie

Motie Privacy in het kader van de drie transities ( aangenomen ) Zie motie

Motie Consequenties bezuiniging onderwijs ( aangenomen ) Zie motie

Motie Inzicht consequenties maatregelen op Deventer huishoudens ( aangenomen ) Zie motie

Motie Werkzoekenden tussen wal en schip ( aangenomen ) Zie motie

Motie Focus op preventie jeugdbeleid ( aangenomen ) Zie motie

Motie Afzien van verhoging eigen bijdrage aan strategische board stedendriehoek ( aangenomen ) Zie motie

Motie Woonlastenmeter ( aangenomen ) Zie motie

Motie Kwijtschelding gemeentelijke belasting gem belasting Zzp’ers en kleine zelfstandigen met een laag inkomen ( aangenomen ) Zie motie

Motie Realisatie nieuwe milieustraat ( aangenomen ) Zie motie

Motie Evaluatie Deventer Verhaal ( aangenomen ) Zie motie

Motie Dorpsvisie Bathmen ( aangenomen ) Zie motie

Motie Artikel 1 zichtbaar presenteren ( aangenomen ) Zie motie

Burgermotie Tiny Houses ( aangenomen ) Zie motie

Motie Beroep op bijstandswet ( aangenomen ) Zie motie

Motie Uitbreiding accountmanagement economie ( aangenomen ) Zie motie

Motie Burgerweeshuis Club van de toekomst ( aangenomen ) Zie motie

Motie Sheltercity ( aangenomen ) Zie motie

Motie Finaciele gevolgen speelgoedmuseum ( aangenomen ) Zie motie

Motie Museale toets initiatieven speelgoedmuseum ( aangenomen ) Zie motie

Motie Regenboogstad ( aangenomen ) Zie motie

Motie Aantal coffeeshops in Deventer ( aangenomen ) Zie motie

Motie Speelgoedmuseum ( aangenomen ) Zie motie

Motie Opzeggen vertrouwen in college ( aangenomen ) Zie motie

Motie Raadsonderzoek Viking ( aangenomen ) Zie motie

Motie Middelen reserveren Burgerweeshuis ( aangenomen ) Zie motie

Motie Hondenomgangsnormen ( aangenomen ) Zie motie

Motie Duurzame leisure-strip Holterweg Deventer ( aangenomen ) Zie motie

Motie Jeugd weet raad ( aangenomen ) Zie motie

Motie Soepel doorlopen zorgarrangement ( aangenomen ) Zie motie

Motie Herstart en nieuwe energie denkrichting Grote Kerkhof ( aangenomen ) Zie motie

Motie Leeuwenkuil ( aangenomen ) Zie motie

Motie Pilot wietteelt ( aangenomen ) Zie motie

Motie Prestatieafspraken Sportbedrijf ( aangenomen ) Zie motie

Motie Flitsparkeren nieuwe markt ( aangenomen ) Zie motie

Motie Realisatie nieuwe milieustraat ( aangenomen ) Zie motie

Motie Inzicht risico’s WMO en Jeugdzorg ( aangenomen ) Zie motie

Motie Deventer Werktalent ( aangenomen ) Zie motie

Motie Mobiliteitspool zorg en jeugdzorg ( aangenomen ) Zie motie

Motie Wijziging gemeenschappelijke regeling jeugdzorg ( aangenomen ) Zie motie

Motie Statiegeld alliantie ( aangenomen ) Zie motie

Motie BMX skatepark nader onderzoek ( aangenomen ) Zie motie

Motie Eigen regie PGB ( aangenomen ) Zie motie

Motie Aan de lijn ( aangenomen ) Zie motie

Motie Zorgmijders ( aangenomen ) Zie motie

Motie Kansen voor kinderen ( aangenomen ) Zie motie

Motie Lifestyle change Helios ( aangenomen ) Zie motie


Moties TEGEN gestemd door Deventer Sociaal :

Motie Overweg Oostriktunnel ( aangenomen ) Zie motie

Motie Extra opbrengst door sponsoring groen openbare ruimte ( aangenomen ) Zie motie

Motie Transparantie tarieven afvalstoffen en rioolheffing ( aangenomen ) Zie motie

Motie Nulmeting transitie sociaal domein ( aangenomen ) Zie motie

Motie Onderwijs en onderwijshuisvesting ( aangenomen ) Zie motie

Motie Betaald parkeren Nieuwe Markt ( aangenomen ) Zie motie

Motie Randvoorwaarden ivm beheer speelplekken ( aangenomen ) Zie motie

Motie Afvalscheiding openbare vuilnisbakken ( aangenomen ) Zie motie

Motie Nieuwe impuls voor de haven met duurzaam transport over water ( aangenomen ) Zie motie

Motie Periodieke bedrijfsbezoeken ( aangenomen ) Zie motie

Motie extra gratis parkeren op de worp ( aangenomen ) Zie motie

Motie Natuurbegraafplaats het hemeltje ( aangenomen ) Zie motie

Motie gelijkwaardige grootburgers ( aangenomen ) Zie motie

Motie Nullijn parkeertarieven ( aangenomen ) Zie motie

Motie Bezuinigingen DRTV ( aangenomen ) Zie motie

Motie openstelling bouwmarkten en tuincentra ( aangenomen ) Zie motie

Motie garantiebanen ( aangenomen ) Zie motie

Motie poort van Deventer ( aangenomen ) Zie motie

Motie pilot overlast in de openbare ruimte ( aangenomen ) Zie motie

Motie schuldhulpverlening ( aangenomen ) Zie motie

Motie bewaakt fietsparkeren in de binnenstad ( aangenomen ) Zie motie

Motie fietsparkeren binnenstad ( aangenomen ) Zie motie

Motie Schuldhulpverlening ( aangenomen ) Zie motie

Motie investeren in parkeren ( aangenomen ) Zie motie

Motie werkafspraken met college ( aangenomen ) Zie motie

Motie project filmtheater de Viking ( aangenomen ) Zie motie

Motie bespreken cultuureducatie Leeuwenkuil ( aangenomen ) Zie motie

Motie proces rondom omzetting vergunning naar betaald parkeren ( aangenomen ) Zie motie

Motie bussinessplan speelgoednuseum ( aangenomen ) Zie motie


Moties gesteund door Deventer Sociaal : 

Motie Goederenvervoer per spoor en kopmaken bij Deventer ( aangenomen ) Zie motie

Motie Leges drank en horecavergunning ( aangenomen ) Zie motie

Motie Verdienopdracht energie ( aangenomen ) Zie motie

Motie Maatschappelijke Stage ( aangenomen ) Zie motie

Motie Ondernemersdossier ( aangenomen ) Zie motie

Motie Toegankelijkheid Stadhuis ( aangenomen ) Zie motie

Motie Overheadpercentage ( aangenomen ) Zie motie

Motie Leesbare begroting in klare taal ( aangenomen ) Zie motie

Motie Uitwerken mogelijkheden pilot gereguleerde wietteelt ( aangenomen ) Zie motie

Motie Communicatie vrijlopende honden ( aangenomen ) Zie motie

Motie Bezuinigingen onderwijs ( aangenomen ) Zie motie

Motie Faciliteren en ondersteuning van Sallandglas glasvezel in buitengebied ( aangenomen ) Zie motie

Motie Maatstaven Gemeentefonds ( aangenomen ) Zie motie

Motie Open Spending ( aangenomen ) Zie motie

Motie Bed Bad en Brood uitgeprocedeerde asielzoekers ( aangenomen ) Zie motie

Motie Serious Request ( aangenomen ) Zie motie

Motie Arusha Wildlife ( aangenomen ) Zie motie

Motie Combinatiefunctionarissen ( aangenomen ) Zie motie

Motie Renovatie basisschool Wereldwijzer Okkenbroek en Sleutel Schalhaar ( aangenomen ) Zie motie

Motie Evaluatie fietsbeleidsplan ( aangenomen ) Zie motie

Motie OZB bedrijfspanden ( aangenomen ) Zie motie

Motie Molentuin ( aangenomen ) Zie motie

Motie Leerkring Burgerbegroting ( aangenomen ) Zie motie

Motie ICT ( aangenomen ) Zie motie

Motie Taakstelling externe inhuur buiten formatie ( aangenomen ) Zie motie

Motie Plan van aanpak kanteling leerplicht ( aangenomen ) Zie motie

Motie Beloningstransparantie verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen ( aangenomen ) Zie motie

Motie Sekseregistratie ( aangenomen ) Zie motie

Motie Afval en grondstoffenplan 2015-2018 ( aangenomen ) Zie motie

Motie Spoorverdubbeling Deventer- Olst ( aangenomen ) Zie motie

Motie Behandelwijze onderwerp speelgoed-museum ( aangenomen )  Zie motie

Motie Speelgoed-museum ( aangenomen ) Zie motie

Motie beheersmaatregelen in het sociale domein ( aangenomen ) Zie motie

Motie behoud combinatiefunctionarissen ( aangenomen ) Zie motie

Motie Moderne devotie op Unesco-lijst werelderfgoed ( aangenomen ) Zie motie

Motie Verlaging geluidsbelasting A1 bij Bathmen ( aangenomen ) Zie motie

Motie The passion ( aangenomen ) Zie motie

Motie Intocht Sinterklaas  ( aangenomen ) Zie motie

Burgermotie CO stroom 4.1 ( aangenomen ) Zie motie

Motie Grip op ICT ( aangenomen ) Zie motie

Motie Proces beslissing speelgoedmuseum ( aangenomen ) Zie motie

Motie Duurzame sporthal ( aangenomen ) Zie motie

Motie Vervangen sporthal Keizerslanden ( aangenomen ) Zie motie

Motie gezonde en duurzame school VMBO Etty Hillesum ( aangenomen ) Zie motie

Motie instellen jeugdlintje ( aangenomen ) Zie motie

Motie finaciële positie en toekomstbestendigheid speeltuinen ( aangenomen ) Zie motie

Motie kinderombudsman en middelen kansen voor kinderen ( aangenomen ) Zie motie

Motie onderzoek vergroening bouwleges ( aangenomen ) Zie motie

Motie Ulenbelt ( aangenomen ) Zie motie

Motie actief tegengaan oplaten ballonnen ( aangenomen ) Zie motie

Motie flexibel interventieteam handhaving ( aangenomen ) Zie motie

Motie toekomstbestendige kern Loo ( aangenomen ) Zie motie

Motie Gronden Deventer noord oost ( aangenomen ) Zie motie

Motie wijziging APV grote voertuigen ( aangenomen ) Zie motie

Motie Verkoop Hegius ( aangenomen ) Zie motie

Motie vernieuwing huisvesting VMBO Etty Hillesum ( aangenomen ) Zie motie

Motie integraal huisvestingsplan primair onderwijs ( aangenomen ) Zie motie

Motie faciliteren gesprek rond PGB ( aangenomen ) Zie motie

Motie wieg naar werk ( aangenomen ) Zie motie

Motie afspraken over prestatieafspraken vrijwilligerswerk informele zorg en mantelzorgondersteuning ( aangenomen ) Zie motie

Motie toolbox asbest ( aangenomen ) Zie motie

Motie Quick wins en zichtbaar maken haven Zie motie

Motie Deventer aardgasvrije gemeente ( aangenomen ) Zie motie

Motie herindeling luchttuim ( aangenomen ) Zie motie

Motie fonds voor incidentele culturele activiteiten en evenementen ( aangenomen ) Zie motie

Motie herinvesteren in kwaliteit openbare ruimte en investeringsplan ( aangenomen ) Zie motie

Motie kunst in de openbare ruimte ( aangenomen ) Zie motie

Motie stimuleren duurzame nieuwbouw ( aangenomen ) Zie motie

Motie onderzoek activiteiten NV Maatschappelijk vastgoed ( aangenomen ) Zie motie

Motie visie op bluswater ( aangenomen ) Zie motie

Motie Grote Kerkhof ( aangenomen ) Zie motie

Motie Geluidsoverlast A1 Bathmen ( aangenomen ) Zie motie

Motie putting uit middelen tbv indeventer ( aangenomen ) Zie motie

Motie uitvoering bewindvoering BAD ( aangenomen ) Zie motie

Motie afvalstoffenheffing ( aangenomen ) Zie motie

Motie kader bezuinigingen Leeuwenkuil ( aangenomen ) Zie motie

Motie Deventer 1250 jaar ( aangenomen ) Zie motie

Motie verschuiving sociaal werkvolume ( aangenomen ) Zie motie