Mede ingediend 2022-2026

Dit overzicht is bijgewerkt t/m 6-02-2024

Vitaal boeren en bloeiende gronden – aangenomen

Zie motie


Voldoende openbare toiletten voor iedereen – aangenomen

Zie motie


Huurders beschermen en huurteams onderzoeken – aangenomen

Zie motie


Bewaakt fietsparkeren in de binnenstad – aangenomen

Zie motie


Terug blaffen naar de provincie/motie van afkeuring

Zie motie


Vormgeving proces en participatie- en communicatieplan

Zie motie


Aanpassen beslispunten – aangenomen

Zie motie


Maak het onzichtbare zichtbaar – aangenomen

Zie motie


Reclamemasten langs A1 – aangenomen

Zie motie


Burgerweeshuis als aanjager gebiedsontwikkeling – I (omgeving STIHO-pand) – aangenomen

Zie motie


Burgerweeshuis als aanjager gebiedsontwikkeling II (STIHO-pand – verworpen

Zie motie


Optimalisatie en versnelling planvorming Burgerhaven – ingetrokken

Zie motie


Popcultuur verdient z’n eigen plek -> GO voor het VO – verworpen

Zie motie


Betaalbaar wonen in Bathmen – verworpen

Zie motie


Maatwerk en transparantie bij laanbomenkap – verworpen

Zie motie


BKR- registratie verkorten na schuldentraject – aangenomen

Zie motie


Vergoeding kosten geslachtsregistratie en -wijziging – aangenomen

Zie motie


Bewaakt fietsparkeren in de binnenstad – aangenomen

Zie motie


Doneerringen voor statiegeldflesjes- en blikjes – aangenomen

Zie motie


Geothermie voor Deventer – aangenomen

Zie motie


Berm in bloei – aangenomen

Zie motie


Continueren 3e spreekuur Geldfit – aangenomen

Zie motie


Individuele inkomenstoeslag (IIT) – aangenomen

Zie motie


Deventer gastvrij voor nieuwe Nederlanders – verworpen

Zie motie


Vervolg verkenningsfase poppodium Burgerweeshuis – aangenomen

Zie motie