Mede ingediend 2022-2026

Reclamemasten langs A1

Zie motie


Burgerweeshuis als aanjager gebiedsontwikkeling – I (omgeving STIHO-pand)

Zie motie


Burgerweeshuis als aanjager gebiedsontwikkeling II (STIHO-pand

Zie motie


Optimalisatie en versnelling planvorming Burgerhaven

Zie motie


Popcultuur verdient z’n eigen plek -> GO voor het VO

Zie motie


Betaalbaar wonen in Bathmen

Zie motie


Maatwerk en transparantie bij laanbomenkap

Zie motie