De vervuiler betaalt? Niet altijd, reden voor nieuwe vragen.

De vervuiler betaalt? Niet altijd, reden voor nieuwe vragen.

De fractie van Deventer Sociaal heeft samen met de VVD schriftelijke vragen gesteld over de kosten van voor opruimen van zwerfafval en illegale dump in Deventer.Er zijn bij de gemeente ruim 4000 meldingen gedaan over afvaloverlast, daarmee overstijgt het alle andere overlastklachten. Desondanks blijft het college volhouden dat het Diftar systeem prima werkt en dat…

Motie “Grofvuil”

Motie “Grofvuil”

Deventer Sociaal in actie voor een beter grofvuil beleid en daarmee ook het tegengaan van illegale dump. En heeft daarom de volgende motie vanmiddag 19-juli-2017 ingediend. Zie onder de motie en het debat. De motie heeft het helaas niet gehaald.  We zullen blijven nadenken over het verbeteren van de leefbaarheid in Deventer en ommelanden en…