Onze motie en amendement Kansen voor Kinderen hebben het net niet gehaald.

Onze motie en amendement Kansen voor Kinderen hebben het net niet gehaald.

Onze fractie heeft gisteren 8 november tijdens het begrotingsdebat een motie en een amendement ingediend om het budget dat beschikbaar is gekomen voor kinderen in armoede, te oormerken voor de doelgroep en het niet te besteden aan de kosten van het beschermingsbewind. Onze fractie vind dat de raad in staat moet worden gesteld om mee…

Deventer Sociaal wil interpellatiedebat met wethouder

Deventer Sociaal wil interpellatiedebat met wethouder

Op 19 juli jl. diende de fractie van Deventer Sociaal een amendement in over de inzet van de extra middelen voor kinderen in armoede. Deze gelden zijn vanuit het rijk beschikbaar gesteld aan de gemeente en dienen volgens de richtlijnen te worden ingezet voor ondersteuning in natura voor bv schoolspullen of kleding. Het college is…