Deventer Sociaal wil interpellatiedebat met wethouder

Op 19 juli jl. diende de fractie van Deventer Sociaal een amendement in over de inzet
van de extra middelen voor kinderen in armoede. Deze gelden zijn vanuit het rijk beschikbaar gesteld aan de gemeente en dienen volgens de richtlijnen te worden ingezet voor ondersteuning in natura voor bv schoolspullen of kleding.
Het college is voornemens om dit extra geld vanaf 2017 in te zetten om het tekort op het beschermingsbewind te dekken. Een nadere onderbouwing over hoe deze middelen binnen de bewindvoering ten goede komen aan kinderen ontbrak volledig.
Het amendement waarin werd gevraagd om een plan van aanpak over de besteding van de middelen binnen de bewindvoering, werd destijds unaniem door de raad gesteund.

Het college heeft de raad deze week het plan van aanpak gestuurd.
Vier pagina ’s met informatie over het belang van goede bewindvoering en veel landelijke cijfers. Helaas geen enkel voorbeeld over hoe het college deze middelen in Deventer binnen de bewindvoering gaat inzetten om kinderen in armoede te helpen.

Onze fractie vinden de opstelling van het college echt onbegrijpelijk!
Al sinds het verschijnen van de voorjaarsnota in juli j.l, proberen we hierover duidelijkheid te krijgen. Als het college een dergelijk verstrekkend voorstel doet mogen we er toch vanuit kunnen gaan dat hier over na is gedacht en dat het niet teveel gevraagd is, om aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk te maken hoe deze middelen worden gebruikt. Dit is de gebruikelijke werkwijze die we ook verwachten van andere partijen als er een beroep op middelen wordt gedaan.
De raad wordt nu bewust buitenspel gezet en afgescheept met een plan van aanpak waarvan niemand iets wijzer wordt. Controle op de juiste inzet van deze middelen is op deze manier onmogelijk.
De wethouder houdt zich hiermee dan ook niet aan de toezeggingen die tijdens het debat zijn gedaan.

De fractie van Deventer Sociaal heeft daarom voor de raadsvergadering van 25 oktober een interpellatie debat met de wethouder aangevraagd.
In dit debat willen we alsnog antwoorden op onze vragen over de inzet van de middelen en een uitleg van de wethouder waarom het college ervoor kiest om een wens van de raad op deze wijze te negeren.

Vergelijkbare berichten